facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CEITEC ukazuje model, jak by mělo fungovat hodnocení vědy

31. 10. 2018
CEITEC ukazuje model, jak by mělo fungovat hodnocení vědy

Již potřetí se do Brna sjely více než dvě desítky uznávaných vědeckých kapacit ze světových institucí, aby zhodnotily výsledky práce odborníků z CEITECu. Zahraniční experti se ve dnech 29. - 30. října osobně potkali s vědci z CEITECu, zhodnotili výsledky jejich práce a také vědecký posun za uplynulé čtyři roky.

Hodnocení vědy

Zatímco v zahraničí je takový způsob hodnocení – bez účasti tuzemských hodnotitelů – naprosto běžný, v České republice to standard stále není. Vzhledem k tomu, že CEITEC hodlá pokračovat směrem ke světové špičce, potřebuje mít nezávislé a transparentní posouzení svých vědeckých pracovníků.

Nezávislá evaluace externími hodnotiteli je součástí dlouhodobé strategie řízení centra. Jednotlivým hodnotícím komisím předsedají přímo členové Mezinárodní vědecké rady CEITECu, nejvyššího vědeckého poradního orgánu, který napomáhá určovat základní směr výzkumného zaměření centra. Všichni její členové jsou významnými odborníky působícími v předních světových institucích.

Členové panelů nepřijíždí jen za účelem hodnocení výzkumných skupin, jejich předním úkolem je poskytnout vědcům cenné rady pro další rozvoj výzkumu a také řízení výzkumných skupin. Evaluace se dotkne 49 výzkumných skupin, které jsou v rámci CEITECu sdruženy do 7 výzkumných programů.

 

Zdroj: CEITEC MU


Vědecké konsorcium CEITEC původně vzniklo ze společného projektu šesti nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí. Ten byl schválen Evropskou komisí 6. června 2011 a partnery jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR.

Systém řízení a interní nastavení centra je inspirováno podle nejvýznamnějších světových vědeckých institutů, nejužší vedení zaštiťují zahraniční vědečtí experti, interním jazykem je angličtina. Již existující výzkumné týmy a klíčové manažerské pozice jsou obsazeny špičkovými experty s mezinárodními zkušenostmi a cíleně se pracuje na získávání dalších zahraničních expertů a návratu úspěšných českých vědců (příkladem z poslední doby mohou být Petr Neugebauer či Marek Mráz). Nezávislé hodnocení dle přísných mezinárodních standardů zajišťuje Koordinační rada a Mezinárodní vědecká rada, jejímiž členy jsou významné osobnosti zahraniční í české vědy.