facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu 2017

30. 11. 2017
Ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu 2017

Ve středu 29. listopadu 2017 byly v Senátu Parlamentu České republiky předány ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2017. Oceněni byli vynikající studenti, vědci i mimořádné výsledky z různých oborů.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ocenilo v prostorách Senátu Parlamentu ČR vynikající práci českých studentů a výzkumných pracovníků a udělilo ocenění MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2017. Byly uděleny Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu, Cena za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Cena Františka Běhounka a Cena Milady Paulové.

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu uděluje MŠMT od roku 2014. Letos cenu v bakalářském studijním programu získali Lukáš Pekárek, z Fakulty potravinářské a biomedicínské technologie VŠCHT v Praze, Jasna Simonová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Barbora Vacková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Cenu v magisterském studijním programu obdrželi Martin Fůs z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Karel Kieslich ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Filip Šmejkal z Fakulty stavební ČVUT. V doktorském studijním programu byli oceněni Pavlína Janovská z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Matěj MoravčíkMartin Schmid z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Karel Škubník z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Cena za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací slouží k ocenění konkrétních vynikajících výsledků, kterých bylo dosaženo v této oblasti za posledních pět let na základě finanční podpory poskytnuté MŠMT. Cenu letos získal Lubomír Krejčí za dosažení mimořádných výsledků výzkumu celosvětové úrovně v oblasti mechanizmů, které zajišťují stabilitu genetické informace buňky a zabraňují vzniku celé řady vážných onemocnění včetně rakoviny. Dalším oceněným je Vladimír Matolín, který cenu získal za dosažení celosvětově uznávaných výsledků v oblasti vývoje pokročilých materiálů pro vodíkové technologie a patenty nových elektrokatalyzátorů. Petr Vorel obdržel ocenění za mimořádnou publikaci v oboru raně novověkých hospodářských dějin a měnového vývoje.

Cena Františka Běhounka nese jméno významného českého fyzika, akademika, profesora a spisovatele. Smyslem Ceny Františka Běhounka je ocenit vědce nebo vědkyni, kteří se svým objevem, publikací nebo jiným obdobným způsobem významně zasadili o propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v evropském kontextu. Ocenění za rok 2017 letos obdrželi Karel JandaLadislav Kavan.

Cenu Milady Paulové uděluje MŠMT ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda při Sociologickém ústavu Akademie věd ČR vědkyním za celoživotní přínos vědě a za mimořádný přínos rozvoji daného oboru. Cena Milady Paulové nese jméno výrazné osobnosti české vědy 20. století, které jako první ženě bylo od roku 1925 umožněno přednášet na univerzitě, současně byla vůbec první ženou na našem území, která byla jmenována profesorkou. Letošní laureátkou této ceny je Jiřina Bartůňková. Kromě rozsáhlé pedagogické činnosti a klinické praxe se věnuje také výzkumu v celé šíři klinické imunologie. Stála u zrodu nových diagnostických a léčebných postupů prioritně zavedených v České republice, jako je například transplantace kostní dřeně u primárních imunodeficiencí. V posledních letech se Bartůňková se svým týmem věnuje převážně protinádorové imunologii. Jiřina Bartůňková se stala v roce 2003 nejmladší profesorkou Univerzity Karlovy na lékařských fakultách. Rozhovor s letošní laureátkou si můžete přečíst zde.

 

Zdroj: MŠMT