facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česko a Velká Británie budou spolupracovat na vývoji malých a středních jaderných reaktorů

15. 9. 2023
Česko a Velká Británie budou spolupracovat na vývoji malých a středních jaderných reaktorů

Nové obchodní příležitosti pro české firmy a využití know-how pro celý jaderný průmysl. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a britský ministr pro energetickou bezpečnost a klimatickou neutralitu Andrew Bowie podepsali v Praze společné prohlášení o spolupráci v oblasti vývoje a uplatnění malých a středních jaderných reaktorů (SMR).

Velká Británie se tak stala první zemí, se kterou Česká republika takové prohlášení podepsala.

„Malé a střední reaktory znamenají inovaci ve využívání jaderné energie, která může pro Česko znamenat novou příležitost a konkurenční výhodu. Zapojení českých firem do dodavatelských řetězců by znamenalo produkci s vysokou přidanou hodnotou,“ uvedl ministr Jozef Síkela. „Může představovat strategickou investiční a inovační činnost jak ze strany státu, tak i soukromého sektoru. Malé a střední reaktory jsou spolu s obnovitelnými zdroji perspektivním řešením pro energetickou bezpečnost ČR po ukončení využívání uhlí. Společně se silným partnerem, jakým je Velká Británie, můžeme ve společných projektech výstavbu urychlit a zefektivnit. Tato spolupráce je první vlaštovkou vznikajícího evropského rámce pro SMR partnerství, připravovaného Evropskou komisí,“ dodal ministr Síkela po podpisu.

„Spojené království již prokázalo historické prvenství v oblasti civilní jaderné energetiky jako první civilní jaderná země na světě a nyní jsme připraveni zahájit renesanci jaderné energetiky v celé Evropě. Úzká spolupráce v oblasti civilní jaderné energetiky s českou vládou, která je naším blízkým spojencem a se kterou nás pojí historické vazby, bude pro tuto misi klíčová, neboť se snažíme společně dosáhnout rychlého rozšíření jaderné energetiky, ukončit závislost na ruských dodávkách a posílit energetickou bezpečnost,“ uvedl ministr pro jadernou energetiku a sítě Andrew Bowie.

SMR jsou jaderné zdroje s elektrickým výkonem do 700 MW s možností modulární konstrukce. Jde o rozvíjející se technologii, jež má být komerčně dostupná počátkem 30. let. Kromě výroby elektrické energie jsou využitelné i pro teplárenské účely či výrobu vodíku. Svými rozměry a výkonem mohou být vhodnou náhradou dosluhujících uhelných elektráren. To potvrzuje i koncepce rozvoje malých a středních jaderných reaktorů, kterou před časem dokončilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato koncepce v návaznosti na analýzy zveřejněné společností ČEPS uvádí potenciál těchto reaktorů o výkonu až 3 GWe v 30. letech. Příležitostí je sériová výroba (flotilový přístup), která zaručí dlouhodobé zakázky firmám v dodavatelských řetězcích.

Česká republika a Británie mají v úmyslu stimulovat obchodní a průmyslovou spolupráci vedoucí k možné realizaci společných projektů v oblasti jaderné energetiky a urychlení nasazení SMR pro zajištění energetické nezávislosti. Zároveň již začala praktická spolupráce jaderných dozorů. V návaznosti na postup nově založené společnosti Great British Nuclear (GBN), která začala soutěž na vývoj technologie malých a středních modulárních reaktorů, budou obě země usilovat o nastavení strategického dialogu pro konkrétní projekty.

Česká republika má dlouhou tradici jaderného průmyslu i bohatou vědecko-výzkumnou základnu. Tato konkurenční výhoda může být u technologie SMR klíčová, Česko má možnost zastávat už od počátku vedoucí roli, například se zapojit do vývoje zahraničního designu. Zde by se mohly uplatnit v Česku vyráběné komponenty pro jednotlivé moduly. Český dodavatelský řetězec je připraven pro nasazení technologie SMR, jak z pohledu personálních kapacit, tak z pohledu adaptace na různé normy a regulatorní prostředí.

První jadernou elektrárnu Velká Británie spustila v roce 1956. Nyní v zemi probíhá veřejná soutěž GBN k výběru vhodné technologie pro tamní budoucí flotilu SMR. Británie nabízí exportní financování podle pravidel OECD, závislé na celkovém způsobu financování a počtu projektů. Českým subjektům byla nabídka přiblížena v rámci Pracovní skupiny pro uplatnitelnost SMR v České republice, kterou vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu