facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Českou hlavu 2018 obdrží Jaroslav Doležel

17. 10. 2018
Českou hlavu 2018 obdrží Jaroslav Doležel

Vláda schválila na svém jednání dne 17. října 2018 návrh na udělení Národní ceny Česká hlava Jaroslavu Doleželovi, vedoucímu Centra strukturní a funkční genomiky rostlin z Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

dolezel Pavlína Jachimová SSČ AV ČR

Botanik Jaroslav Doležel patří k nejcitovanějším českým vědcům. Ve své práci se zaměřuje na studium dědičné informace rostlin, její strukturu a změny, které doprovázely evoluci rostlin a vznik nových druhů. Za výsledky své vědecké práce získal již v roce 1999 cenu Učené společnosti ČR a v roce 2004 byl zvolen jejím řádným členem. V roce 2012 pak obdržel od Akademie věd ČR cenu „Praemium Academiae“ Podílel se mimo jiné na rozluštění genomu pšenice nebo ječmene, které pomůže při šlechtění nových odrůd odolných vůči klimatickým změnám, škůdcům a chorobám. „Velmi si této ceny vážím a považuji ji za ocenění mého dlouhodobého vědeckého úsilí“, uvedl Jaroslav Doležel. V Olomouci vybudoval úspěšný vědecký tým, který se ve svém oboru dlouhodobě udržuje mezi světovou špičkou.

Doležela navrhla ocenit Rada pro výzkum, vývoj a inovace na mimořádném zasedání na začátku září. Nominaci na nejprestižnější české vědecké ocenění, kterému se také přezdívá „česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“, nyní schválila vláda. Slavnostní galavečer k příležitosti předání ceny se uskuteční 25. listopadu 2018 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kromě Národní ceny vlády jsou v rámci soutěže Česká hlava udělovány také Cena společnosti Kapsch, (cena Invence), Industrie, Cena Společnosti ČEZ (cena Doctorandus za technické vědy) a Cena Doctorandus za přírodní vědy. Projekt vznikl před 16 lety z iniciativy intelektuálů v čele s Arnoštem Lustigem a Antonínem Holým s jediným cílem – vytvořit projekt pro vědce a techniky, který by jim pomohl získat popularitu a prestiž, kterou v tak hojné míře věnujeme třeba sportovcům či umělcům. Národní cena vlády je spojena s finanční odměnou ve výši 1 000 000 Kč.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Úřad vlády, Česká hlava

Foto: Pavlína Jáchimová, SSČ AV ČR