facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ERC Starting Grants 2022: V Česku uspěly tři vědkyně

22. 11. 2022
ERC Starting Grants 2022: V Česku uspěly tři vědkyně

V letošním ročníku ERC Starting Grants byly úspěšné tři projekty z Česka. Prestižním grantem Evropská výzkumná rada letos podpoří Johanu Wyss z Etnologického ústavu Akademie věd ČR, Erin Carson z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Madalinu B. Moraru z Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

ERC SG 22

Zleva: Madalina Bianca Moraru, Erin Carson, Johana Wyss

Na 408 výzkumníků a výzkumnic získalo v letošním roce podporu z programu ERC Starting Grants, který je určen pro začínající výzkumné pracovníky. Finanční prostředky v celkové hodnotě 636 milionů eur podpoří juniorní vědce a vědkyně, kteří mají za sebou 2 až 7 let vědeckých zkušeností po dokončení doktorátu. Tři úspěšné projekty pochází i z České republiky.

Tři granty poputují i do Česka

Jednou z vědkyň, které letos uspěly v grantech ERC, je sociální antropoložka Johana WyssEtnologického ústavu Akademie věd ČR. Finanční podporu ve výši téměř 37 milionů korun (1,5 mil eur) získala na svůj výzkum MEMPOP: Paměť a populismus zezdola. Její projekt nabízí zcela nový pohled na problematiku populismu nejenom ve střední a východní Evropě, ale i na populismus jakožto globální fenomén. Ve Slezsku, Haliči, Burgenlandsku a v Istrii bude její pětičlenný tým provádět dlouhodobý etnografický výzkum o kolektivní paměti obyvatel těchto regionů, které svou rozlohou zasahují deset zemí Evropy.

„Chci se zaměřit na pochopení perspektivy a legitimních a racionálních důvodů, které vedou běžné voliče k podpoře těchto politiků a jejich ideologií,“ vysvětluje Johana Wyss. „Napříč Evropou vidíme vzestup populismem zatížených politických stran. A zatímco se většina studií věnuje populistickým politikům ve velkých městech, jako je Praha, Varšava nebo Budapešť, my budeme zkoumat často opomíjené pohraniční regiony a jejich obyvatelstvo. Zajímá nás, jaké důvody vedou voliče k podpoře populistických hnutí,“ dodává úspěšná vědkyně.

Další úspěšný projekt dorazí na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Získala jej tamější vědkyně Erin Carson, která se ve svém výzkumu zaměří na propojení analýzy jednotlivých zdrojů nepřesností při používání algoritmů pro numerické výpočty. „Cílem mého ERC projektu je změnit způsob, jakým lidé přistupují k vytváření a analyzování výpočetních algoritmů pro skutečně velké počítače, ty největší superpočítače na světě,“ vysvětluje Erin Carson pro časopis Forum Univerzity Karlovy. „Nyní lidé aproximace a jejich chyby analyzují a snaží se je pochopit izolovaně, já se je pokusím studovat dohromady, ve vzájemném propojení, protože ony interagují a působí na sebe. Výsledkem by mohly být úpravy metod a algoritmů, které by bylo možné používat pro zlepšení výkonu v nejrůznějších aplikacích,“ dodává vědkyně.

Třetí úspěšnou vědkyní je Madalina Bianca MoraruPrávnické fakulty Masarykovy univerzity. Její projekt s názvem Gatekeepers to International Refugee Law? – The Role of Courts in Shaping Access to Asylum se zabývá analýzou rozhodnutí soudních dvorů v zemích, které přijaly Úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku 1951. Tento výzkum také Evropská výzkumná rada prezentuje jako jeden z profilových projektů v letošní soutěži.

Na celkové výsledky letošních ERC Starting Grants se můžete podívat zde.

Letošní úspěšnost kolem 14 %

Letošní výzva ERC Starting Grants přilákala 2932 návrhů projektů, které následně posuzovaly komise složené z renomovaných výzkumných pracovníků z celého světa. Celkově uspělo 408 výzkumných projektů, což je v přepočtu 13,9% úspěšnost.

Největší počet přihlášek byl podán ve vědách o neživé přírodě a inženýrství. Z téměř 1224 přihlášených návrhů projektů jich uspělo pouze 168. Ve vědách o živé přírodě bylo podáno 860 návrhů projektů, přičemž podporu získalo pouze 124 projektů. V sociálněvědních a humanitních oborech bylo podáno 848 návrhů a uspělo 116 projektů. Tyto údaje také naznačují, jak kompetitivní jsou granty Evropské výzkumné rady.

Nejvíce grantů v této soutěži poputuje do Německa (81 projektů), kterou následuje Velká Británie (70 projektů), Nizozemsko (40 projektů) a Francie (39 projektů). Finanční prostředky, které granty poskytují, vytvoří více než 2 000 pracovních míst pro postdoktorandy, doktorandy a další pracovníky na jednotlivých hostitelských institucích.

Na podrobné statistiky z letošní soutěže se můžete podívat zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: ERC, Akademie věd ČR, Univerzita Karlova, Masarykova univerzita

Foto: Michal Novotný (Univerzita Karlova), Masarykova univerzita, Akademie věd ČR