facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jarní webináře NTK pro doktorandy a začínající výzkumníky

16. 3. 2023
Jarní webináře NTK pro doktorandy a začínající výzkumníky

Národní technická knihovna zve studenty a začínající výzkumníky na workshop a sérii webinářů zaměřených na rozvíjení dovedností potřebných pro efektivní vyhledávání, filtrování a využívání informací, a na vytváření a prezentaci odborných výstupů (seminární a závěrečné práce, odborné články).

Semináře jsou zdarma, dostupné v českém nebo anglickém jazyce a otevřené všem zájemcům – registrace v NTK není nutná. Konat se budou v průběhu března a dubna. V nabídce jsou následující semináře a webináře:

Vyhledávání odborných informačních zdrojů

Semináře se budou konat 21. 3. 2023 a 23. 3. 2023.

Pro koho?

Webináře jsou určeny všem, kteří se chtějí naučit efektivně vyhledávat kvalitní odborné zdroje pro akademické práce (seminární, bakalářské, diplomové, ...).

Co si odnesete?

Dozvíte se, jak si poradit s klíčovými slovy a jak efektivně vyhledávat odborné zdroje ve vědeckých databázích a na internetu. Zaměříme se také na to, jak vám při psaní závěrečné práce může pomoci Google Scholar, na co se hodí Wikipedie a k čemu vám budou jiné diplomky a odborné články.

Navigating Scientific Resources & Staying Organized

The seminar will be held on 22 March 2023.

Who should participate?

This webinar is designed primarily for doctoral students who are writing dissertations or scientific articles. Anyone interested in searching, evaluating, and citing academic resources is also very welcome.

What topics will be covered?

Learn how to conduct literature reviews for your dissertation or articles and how to organize yourself through this process. Topics include (but are not limited to): 

  • How can I save time when searching for literature and accessing full-text articles?
  • Getting full texts of materials that are hard-to-find
  • Staying organized while writing (using citation managers and notes)
  • Where can I publish the outputs of my work (i.e., identifying, evaluating, and targeting journals and conferences)?

Citování v závěrečných pracích

Seminář se bude konat 28. 3. 2023.

Webinář je určen všem zájemcům, kteří si chtějí ujasnit problematiku citování a parafrázování ve vysokoškolských pracích a v dalších akademických textech.

Co si odnesete? 

Probereme základy citování a jak k němu přistupovat, zmíníme i tipy, které pomohly nám a mohly by být užitečné i pro vás. Účastníci webináře obdrží návody na citování různých informačních zdrojů. Webinář probíhá formou přednášky s prostorem na dotazy účastníků.

My First Scientific Article

The seminar will be held on 29 March 2023.

Who should participate?

This webinar is designed primarily for doctoral students preparing to write their first article, but everyone who is interested in scholarly communication is welcome.

What topics will be covered?

Publishing results of research is a substantial and often compulsory part of every researcher's career. One's very first article might present a great challenge. In this webinar, we would like to share our writing experience as PhD candidates.

Main topics we will discuss:

  • Common features of scientific articles and their structure
  • How to choose a journal
  • Tips for writing and finishing the article

Tipy pro psaní: struktura a jazykové prostředky

Seminář se bude konat 4. 4. 2023.

Pro koho

Workshop je určen všem zájemcům, kteří se připravují na psaní závěrečné práce a chtějí si ujasnit, jak by měla vypadat z hlediska struktury.

Co si odnesete? 

Během workshopu společně projdeme jednotlivé části závěrečné práce a poradíme vám, jak text členit a které informace kam umístit. Podělíme se s vámi o naše zkušenosti z konzultací s vysokoškolskými studenty a z psaní vlastních závěrečných prací. Součástí bude stručná prezentace týkající se používání jazykových prostředků, tedy jak v odborném textu srozumitelně propojovat myšlenky. 

Academic Integrity

The seminar will be held on 5 April 2023.

Who should participate?

This webinar is designed primarily for doctoral students, but everyone who is interested in scholarly communication is welcome.

What topics will be covered? 

Ethics and academic integrity are crucial for ensuring the trustworthiness, reliability, and reputation of the scientific endeavor. This webinar includes academic integrity concepts and tips such as avoiding plagiarism or predatory journals.

  • What is scientific misconduct, and how does one avoid it?
  • Publication ethics: what is important to keep in mind when publishing an article or designing a research project in order to avoid possible breaches of academic integrity?

Více informací včetně registračních formulářů naleznete zde.

 

Zdroj: Národní technická knihovna