facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ministr školství ocenil špičkové vědkyně a vědce

16. 12. 2021
Ministr školství ocenil špičkové vědkyně a vědce

Ministr školství Robert Plaga ocenil tři vědce a dvě vědkyně za mimořádné výsledky v jejich oborech. Udělena byla také Cena Milady Paulové, letos v oboru matematika, a Cena Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy v Evropském výzkumném prostoru. 

ceny MŠMT

Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací obdrželi v letošním roce Michal Koucký, který se zabývá teoretickou informatikou, Michal Holčapek zabývající se využitím hmotnostní spektrometrie v kvalitativní a kvantitativní analýze organických a bioorganických sloučenin, Petr Ježek za využití přístupů a metodik včetně velmi sofistikovaných metod mikroskopie s vysokým rozlišením, které jsou příkladem excelentního základního výzkumu, dále přední odbornice v oblasti matematické statistiky Marie Hušková a významná představitelka české gerontologie a geriatrie Eva Topinková.

„Je mi ctí, že i v současné nelehké době mohu ocenit vynikající práci vědeckých pracovníků a udělit Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Cenu Milady Paulové a Cenu Františka Běhounka významným osobnostem, které se zasloužily nejen o rozvoj svého oboru, ale přispěly rovněž ke kultivaci a vzdělávání společnosti jako takové,“ říká ministr školství Robert Plaga, kterému bohužel nepříznivá epidemická situace neumožnila laureátům cen osobně poblahopřát.

Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti přírodních věd obdržel v roce 2021 Michal Koucký za výsledky výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd, které v mají v rámci centrální teoretické informatiky v mezinárodním kontextu zásadní význam. Mimořádné výsledky výzkumné činnosti Michala Kouckého v oblasti teorie algoritmů a datových struktur jsou příkladem excelentního výzkumu a dlouhodobě zviditelňují pražskou školu teoretické informatiky a diskrétní matematiky ve světové výzkumné komunitě. Rovněž zkušenosti, které profesor Koucký předával v rámci vzdělávacích aktivit, vedly k uplatnění řady absolventů na vynikajících univerzitách a v odvětvích informační ekonomiky.

AKTUALITY 14167 version1 a433495a 596d 4e18 b4b8 9277fd 620 398

Michal Koucký na fotografii vlevo

Druhým laureátem Ceny za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti přírodních věd je Michal Holčapek, který obdržel cenu za výsledky výzkumu a vývoje, jenž mají v mezinárodním kontextu podstatný význam pro analytickou chemii a lékařské vědy. Výzkum a vývoj nových účinných metod s využitím pro klinické a bioanalytické aplikace a působení Michala Holčapka v mezinárodní společnosti pro lipidomiku jsou příkladem excelentní mezioborové a mezinárodní spolupráce.

„Aplikaci analýzy lipidů pro včasnou detekci vybraných typů karcinomů předcházelo mnoho let vývoje nových lipidomických metod. Nejdříve pro kvalitativní analýzu, následně pro robustní kvantifikaci a teprve nakonec analýza krve a tkání pacientů,“ říká Michal Holčapek, který se zabývá vývojem nových analytických metod pro analýzu lipidů již více než 20 let a získal řadu národních i mezinárodních ocenění. „Jednotlivec v současné době nemůže ve vědě příliš dokázat, protože multidisciplinární výzkum vyžaduje větší týmy. Je pro mě velkým potěšením, že se v mé skupině sešli mladí lidé z několika zemí, které spojuje zájem o vědu. Ti mají zásadní podíl na tom, že se nám daří posouvat možnosti lipidomické analýzy,“ dodal Michal Holčapek.

Třetím laureátem Ceny za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti přírodních věd se v letošním roce stal Petr Ježek. Cenu získal za využití přístupů a metodik včetně velmi sofistikovaných metod mikroskopie s vysokým rozlišením, které jsou příkladem excelentního základního výzkumu. Rovněž vynikající působení doktora Ježka v Mezinárodní společnosti pro lipidomiku jsou příkladem vynikající mezioborové a mezinárodní spolupráce.

Laureátkou Ceny Milady Paulové, která byla v roce 2021 udělena v oblasti matematiky, je Marie Hušková, která patří k předním odbornicím v oblasti matematické statistiky. V oblastech asymptotických metod, neparametrických metod a detekce změny rozdělení dosáhla významných vědeckých výsledků a získala mezinárodní renomé. Mezi její výjimečná ocenění patří kromě jiného zvolení do Institute of Mathematical Statistics Fellow v roce 2000 a vyznamenání nizozemskou královnou v roce 2012 řádem důstojníka Řádu oranžsko-nasavského za dlouholetou vědeckou spolupráci s nizozemskými vědci a za přínos matematické statistice. Činnost Marie Huškové pro výchovu mladší generace matematiků a matematiček, podpora pro jejich zapojení v rámci různých forem spolupráce a organizování řady úspěšných národních a mezinárodních setkání, významně přispěla k posílení české i mezinárodní matematicko-statistické komunity.

Za propagaci a popularizaci české vědy v Evropském výzkumném prostoru získala Cenu Františka Běhounka Eva Topinková, která je nejen významnou představitelkou české gerontologie a geriatrie, ale také vysoce mezinárodně uznávanou osobností evropské gerontologie. Profesorka Topinková je v současnosti přednostkou Geriatrické kliniky, společného pracoviště 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Její vědecký tým se podílel na řešení celkem 10 velkých evropských grantů v rámcových programech EU pro výzkum a inovace. Profesorka Topinková dlouhodobě dosahuje významných tvůrčích výstupů a její práce mají vysoký publikační ohlas, ve svém oboru je nejvíce citovanou českou autorkou. Její mimořádný přínos k popularizaci oboru gerontologie a geriatrie zahrnuje také přednáškovou a vzdělávací činnost včetně zastávání pozic ve významných gerontologických evropských společnostech, a tím i posílení povědomí o české gerontologické komunitě.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MŠMT, Univerzita Pardubice

Foto: Univerzita Karlova a MŠMT