facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Národní centra kompetence podpoří spolupráci s aplikační sférou

6. 2. 2018
Národní centra kompetence podpoří spolupráci s aplikační sférou

Program Národní centra kompetence, který schválila vláda v květnu 2017, má provázat dosavadní výzkumná centra do jednoho integrovaného systému a přispět k financování aplikovaného výzkumu v České republice po roce 2020, kdy ubudou peníze z evropských fondů. Technologická agentura ČR oznámila vyhlášení první veřejné soutěže na 28. 3. 2018.

Program Národní centra kompetence (NCK1) předpokládá vznik „virtuálních“ Center. Každé Centrum bude tvořit soubor týmů či pracovišť jednotlivých uchazečů řízených společnou Radou centra a managementem Centra. Zároveň bude každé toto centrum nositelem a realizátorem společných výzkumných témat a cílů.

Pracoviště se do Centra zapojují týmem pracovníků (výzkumných i nevýzkumných), infrastrukturou, existujícím know-how, vlastními zdroji, probíhajícími i budoucími projekty (bez ohledu na zdroj financování). Každé pracoviště musí být finančně nezávislá, účetně oddělená jednotka v rámci dané instituce.

Tato pracoviště by měla intenzivně spolupracovat s aplikační sférou a měla by vytvářet poznatky s vysokým potenciálem pro přímé uplatnění v praxi. Významnou část svých příjmů by měla získávat ze smluvního výzkumu, ale i z dalších zdrojů. Záměrem je také posílit výzkumné a inovační aktivity podniků, respektive stimulovat rozvoj aktivit výzkumu a vývoje a zvýšení schopnosti podniků absorbovat výsledky výzkumu realizovaného ve výzkumných organizacích.

„Velkou inspirací pro nás byl zvláště princip německého Fraunhofer-Institutu. Spočívá v tom, že centra dostávají veřejné finance jen za podmínky, že seženou určitý objem soukromých financí, které získají formou smluvního výzkumu. Další naší motivací pro vytvoření Národních center kompetence je napomoci integrovat výzkumné kapacity v klíčových oblastech,“ říká k programu předseda TA ČR Petr Očko v nedávném rozhovoru pro portál Vědavýzkum.cz.

Soutěžní lhůta první veřejné soutěže poběží od 28. 3. 2018 nejdéle do 31. 5. 2018. Úspěšní uchazeči obdrží první finanční prostředky v lednu 2019, nicméně projekty mohou být řešeny již od 1. 6. 2018, od kdy mohou vznikat uznatelné náklady. Tyto náklady budou zpětně proplaceny v roce 2019. Všechny projekty v této veřejné soutěži budou trvat do konce roku 2020. Přibližně v polovině roku 2020 proběhne hodnocení realizovaných projektů, na jehož základě se rozhodne o případném prodloužení doby realizace projektů do konce roku 2022. V období do roku 2020 se může výše podpory pohybovat od 67 do 333 mil. Kč (100 – 500 mil. Kč v období 2018-2022).

Program Národní centra kompetence by tak měl konsolidovat současný roztříštěný systém výzkumných center, do kterého mají patřit i Centra kompetence, která vznikla za podpory TA ČR, a také Centra excelence Grantové agentury ČR. Financování výzkumných center by se v budoucnu mělo skládat z peněz ze smluvního výzkumu, doplněných právě o program Národní centra kompetence a dotací na kolaborativní výzkum.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: TAČR, Úřad vlády, SP ČR