facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

NKÚ: Vysoké školy nevyčerpaly ani polovinu z připravených 14 miliard

14. 8. 2017
NKÚ: Vysoké školy nevyčerpaly ani polovinu z připravených 14 miliard

Nejvyšší kontrolní úřad se při jedné ze svých posledních kontrolních akcí zaměřil na rozvoj a obnovu materiálně technické základy veřejných vysokých škol v letech 2011-2016. Kontroloři prověřili, jak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) peníze rozdělovalo i jak vysoké školy postupovaly při obnově infrastruktury.

Pro veřejné vysoké školy bylo v letech 2011 až 2016 původně vyčleněno na výstavbu, rekonstrukce a modernizace infrastruktury 13,8 miliardy korun. V roce 2016, kdy měl být podle původního plánu program ukončen a všechny peníze rozděleny, bylo vyčerpáno jen přes pět a půl miliardy korun, což bylo zhruba 40 % z vyčleněných peněz. Vysoké školy totiž začaly peníze čerpat se zpožděním, šest z nich dokonce až v roce 2014. Jak uvádí tisková zpráva NKÚ, častými důvody pozdějšího čerpání ze strany vysokých škol byly například posuny přípravy akcí, průtahy při zadávání veřejných zakázek nebo předkládání nekvalitně zpracovaných investičních záměrů. Na pomalé čerpání peněz MŠMT reagovalo tím, že posunulo termín dokončení programu na rok 2019, píše se v ní.

Chybí kritéria hodnocení

Jedna z hlavních výtek kontroly směřuje k tomu, že přestože se rozdělování peněz v rámci programu protáhlo prozatím na období devíti let, MŠMT nemá přehled o tom, jestli a jak peníze poskytnuté na obnovu a rozvoj vysokoškolské infrastruktury pomohly dosáhnout stanovených cílů. Kontrolorům vadí, že devítiletý program hodlá ministerstvo vyhodnotit až po jeho ukončení v roce 2019. Podle nich hrozí, že půjde pouze o formální hodnocení bez odpovídajících kritérií.

CIIRC nemusel splnit pravidla

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dále vadí, že ministerstvo vybralo k podpoře i projekty, které nebyly připraveny včas. V době rozhodování chyběly parametry výstavby či rekonstrukce a do programu byly zařazeny dodatečně. Výhrady má konkrétně k výstavbě sídla Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), která byla z hlediska objemu peněz nejvýznamnější akcí – získala podporu ve výši jedné miliardy korun. Podle NKÚ však tento projekt kvůli pozdějšímu zařazení nemusel splnit pravidla, jinak nutná k získání podpory.

Vyjádření MŠMT ke zjištěním NKÚ

Ministerstvo školství v reakci vydalo zprávu, ve které se neztotožňuje se zjištěními NKÚ. Stávající dotační program prý průběžně vyhodnocuje. „Ačkoliv MŠMT není nadřízeným orgánem veřejných vysokých škol, má nyní kompletní přehled o technickém stavu jejich budov. Proto MŠMT vytvoří jmenovitý seznam investičních plánů, na základě kterého bude řídit budoucí investice a rozvoj“, píše se v ní. Ministerstvo také v současnosti připravuje podrobné podklady pro navazující program, ve kterém by měla být rozšířena doplňková kritéria hodnocení.

 

Kontrolní závěr z akce NKÚ č. 16/31

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: NKÚMŠMT