facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové Národní centrum vodíkové mobility podpoří inovace technologií v dopravě

8. 1. 2023
Nové Národní centrum vodíkové mobility podpoří inovace technologií v dopravě

Rychlejší a efektivní zavádění vodíkových technologií v dopravě v České republice je hlavním úkolem Národního centra vodíkové mobility, jehož fungování v příštích šesti letech podpořila Technologická agentura ČR. Účastníky konsorcia budou i výzkumníci z Centra energetických a environmentálních technologií VŠB–TUO. Hlavním koordinátorem projektu, který sdružuje celkem 17 partnerů, je Centrum dopravního výzkumu.

„Navážeme na náš předchozí projekt, kde ve spolupráci se Správou železnic provádíme pasportizaci tratí pro vlaky s alternativním pohonem, tedy buď elektrické bateriové vlaky, nebo vlaky s vodíkovým pohonem. V rámci národního centra kompetence budeme tyto výstupy dále rozvíjet a připravíme detailnější návrhy technologií. Naším úkolem jako energetiků je dohlédnout na to, aby kolegy navržená řešení byla přijatelná, efektivní a reálná i z hlediska energetického,“ uvedl za ostravský tým Lukáš Prokop z CENET, jedné ze součástí Centra energetických a environmentálních technologií VŠB–TUO.

Spolu s kolegy by se měli zapojit do dvou dílčích úkolů. První z nich je zaměřený na výzkum a vývoj zařízení pro demonstraci základních principů v oblasti vodíkových technologií. „Půjde o první pilotní projekty a jejich testování. Jedná se o zařízení, která umožní výrobu vodíku elektrolýzou vody, ale také opačný princip, kdy bude vodík využit v palivových článcích k výrobě elektrické energie. Na jejich základě pak bude možné přistoupit k systémovým řešením,“ naznačil Prokop.

Druhým úkolem je vývoj softwaru, který umožní rychlé simulace těchto pilotních instalací, zpracování velkých objemů získaných dat a jejich vyhodnocení ve formě energetických bilancí, případně finanční analýzy.

Národní centrum vodíkové mobility, které uspělo v programu Národní centra kompetence Technologické agentury ČR (TA ČR), vzniká v rámci provádění Vodíkové strategie pro klimaticky neutrální Evropu a Vodíkové strategie ČR. Tyto dokumenty odráží cíl Zelené dohody pro Evropu, tedy dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Centrum kompetence zajistí spolupráci tuzemských klíčových aktérů v této oblasti, od veřejné správy přes výzkumné organizace až po firmy.

„Jedná se o další nástroj, jak urychlit uplatnění vodíkových technologií v dopravě. Všichni partneři včetně nás působí v oblasti vodíkové mobility dlouhodobě, v projektu se propojíme do jednoho konsorcia. Jsme rádi jeho součástí, protože nám to umožní posunout se zase o kus dál,“ uzavřel Prokop.

Projekt má podpořit urychlené uplatnění vodíkových technologií, minimalizovat náklady s tím spojené a podpořit vyváženou výrobu a spotřebu vodíku.

Do veřejné soutěže programu Národní centra kompetence bylo podáno 44 návrhů projektů, podporu získalo 18. VŠB–TUO bude zapojeno v sedmi z nich, z toho CEET řídí Národní centrum pro energetiku a na řešení dalších dvou se podílí.

 

Autorka: Martina Šaradínová

Zdroj: Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě