facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

NTK a CESNET stvrdily spolupráci podpisem memoranda

22. 5. 2022
NTK a CESNET stvrdily spolupráci podpisem memoranda

V úterý 17. května 2022 bylo v Národní technické knihovně (NTK) slavnostně podepsáno memorandum, které prohloubí dlouholetou spolupráci mezi Národní technickou knihovnou a sdružením CESNET.

NTK CESNET

Martin Svoboda, ředitel NTK, a Jakub Papírník, ředitel CESNET

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech, a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu. Od prosince 2020 zastupuje sdružení CESNET Českou republiku v mezinárodním sdružení zabývajícím se paradigmatem otevřené vědy – EOSC AISBL.

Ústředními tématy memoranda jsou především otázky šíře spolupráce, personálních kapacit, sdílení know-how a spolupráce na výzkumných a vzdělávacích projektech či aktivitách.

Memorandum podepsali ředitel Národní technické knihovny Martin Svoboda a ředitel sdružení CESNET Jakub Papírník. Oba dva subjekty se mimo jiného shodly na vzájemném propojení nástrojů a sdílení know-how s cílem zvýšit přidanou hodnotu svých služeb, spolupráci na společných výzkumných a vzdělávacích projektech či aktivitách a využití potenciálu obou institucí i v otázkách personálních kapacit.

Součástí memoranda je i zřízení společné koordinační skupiny pro identifikaci a koordinaci společných témat a pro jejich koncepční a právní zastřešení. Sdružení CESNET umožní NTK využívat e-infrastrukturu CESNET, která je součástí konsorcia e-INFRA CZ, a další návazné služby pro realizaci společných projektů či činností. NTK na oplátku poskytne CESNETu ve společných projektech a činnostech své know-how a metodickou podporu u odborných činností z oblasti repozitářů a úložišť.

„Podepsané memorandum nám umožní prohloubit naši dlouholetou spolupráci. I nadále budeme modernizovat a rozšiřovat nabídku našich služeb pro akademickou komunitu. S týmy z NTK pracujeme na službě národního repozitáře pro ukládání a zveřejňování výzkumných dat plně v souladu s principy otevřené vědy,“ uvedl ředitel CESNET Jakub Papírník.

„Posílení spolupráce v oblasti výzkumných a vzdělávacích aktivit, ale i sdílení know-how je zásadním parametrem rozvoje, kterým se chceme se sdružením CESNET ubírat i do budoucna. Memorandum o spolupráci je tak skvělým příkladem toho, jak se mezioborová spolupráce, která mezi oběma institucemi probíhá již dlouhodobě, dá ještě více zefektivnit a prohloubit. Díky aktivní podpoře pracovních týmů z obou institucí teď budeme moci naše vědecké projekty rozvíjet v ještě širším záběru,“ dodal k podpisu memoranda ředitel NTK Martin Svoboda.

 

Zdroj: CESNET