facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Patrik Farkaš z katedry dějin umění Univerzity Palackého získal prestižní Baderovo stipendium

23. 3. 2019
Patrik Farkaš z katedry dějin umění Univerzity Palackého získal prestižní Baderovo stipendium

Doktorand katedry dějin umění filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Patrik Farkaš obdržel mimořádně prestižní stipendium amerického chemika a sběratele umění Alfreda Badera. Stipendium ve výši 11 tisíc dolarů získal na podporu vědecké činnosti a pobyt v zahraničí.

Patrik Farkaš

„Udělení Baderova stipendia vnímám jako velkou poctu a zároveň jako závazek ke kvalitním badatelským výstupům během mého doktorského studia,“ řekl Patrik Farkaš. V hledáčku jeho badatelského zájmu jsou světská témata uherského malířství 17. a 18. století, především zátiší a krajinomalba. „Snažím se vyhledat jejich evropské vzory a načrtnout fungování soudobého trhu s těmito pracemi,“ dodal.  

Baderovo stipendium mu bylo uděleno na studium zátiší ve východním Slovensku a výzkum tvorby tamějšího rodáka Jakuba Bogdaniho. Jeho cesty vedly z Prešova do Vídně, později do Amsterodamu a jeho kariéra dosáhla až na britský královský dvůr pod patronát královny Anny. „Kromě států bývalého Uherska mne čeká zahraniční studijní pobyt v Londýně a na Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis v Haagu, kde strávím dohromady tři měsíce,“ doplnil úspěšný doktorand Univerzity Palackého.  

Během zahraničních studijních pobytů bude díky stipendiu také spolupracovat s přírodovědci. „Mám na mysli chemicko-technologické rozbory děl se sporným autorstvím a porovnání jejich výsledků s příbuznými pracemi i se zachovalým rukopisem, zaznamenávajícím technické postupy Bogdaniho,“ vysvětlil Patrik Farkaš. Je přesvědčen, že získání stipendia je bezesporu i ukazatelem kvality olomouckého doktorského studijního programu, který zahrnuje exkluzivní spolupráci s Akademií věd ČR a jejím Ústavem dějin umění.

Podle vedoucí katedry dějin umění Jany Zapletalové, která je zároveň i školitelkou stipendisty, mohou toto prestižní stipendium získat každoročně tři vybrané excelentní badatelské projekty. „Jsem hrdá na to, že sedmičlenná komise vybrala právě mého studenta,“ řekla. Dodala, že výstupy doktoranda by měly být zřetelné v jeho aktivní účasti na mezinárodní konferenci i v textech publikovaných v odborných časopisech.

Stipendium bylo založeno v roce 1990 významným kanadským chemikem, podnikatelem, sběratelem umění a filantropem Alfredem Baderem, narozeným v roce 1924 ve Vídni a donedávna žijícím v americkém Milwaukee. Otec Alfreda Badera pocházel z české židovské rodiny. Podpora, která se původně týkala výzkumu malířství 17. století, byla určena studentům a studentkám dějin umění v České republice. Ve filantropické práci Alfreda Badera dnes pokračuje nově zřízená nadace Bader Philanthropies, která uděluje stipendia českým historikům umění a chemikům. V obou oborech se jedná o vůbec nejprestižnější stipendium privátního subjektu. Stipendium je udělováno jedenkrát ročně a je primárně určeno na hrazení nákladů na dlouhodobé studijní pobyty a vědecké stáže řešitele.

 

Autorka: Milada Hronová

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci