facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Přes 10 miliard korun v dotacích pro české firmy

7. 5. 2022
Přes 10 miliard korun v dotacích pro české firmy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo dubnové číslo Informačního zpravodaje OPIK, ve kterém se věnuje mimo jiné i shrnutí klíčových statistik z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) za rok 2021. Přečtěte si, kolik peněz bylo firmám proplaceno, kolik bylo podáno žádostí, či jak dlouhá byla doba jejich administrace.

2022 05 06 OPIK1Každý začátek nového roku s sebou přináší také zhodnocení toho starého. V rámci ukončování implementace dotačních programů OP PIK v programovém období 2014–2020 toto zhodnocení ještě více nabývá na svém významu. Pravidelně každý měsíc pro Vás prostřednictvím sociálních sítí (LinkedIn, Facebook, Twitter) zveřejňujeme, kolik finančních prostředků bylo proplaceno českým podnikatelům na jejich účty. Rádi bychom Vás touto cestou seznámili s podrobnějšími čísly, jak si OP PIK nejen v oblasti čerpání za uplynulý rok 2021 vedl.

V celkovém součtu se za loňský rok podařilo proplatit přes 10 miliard korun českým podnikům. Řídící orgán schválil přes 3 tisíce žádostí o platbu při průměrné lhůtě 33 dnů na její administraci. Nejvíce finančních prostředků bylo proplaceno v prioritní ose 1, a to necelé 4 miliardy, nejméně pak v prioritní ose 4, a to přes 160 milionů korun. Co se týče vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ŘO schválil přes 2,6 tisíce právních aktů v hodnotě přesahující 23 miliard Kč, přičemž nejvyšší částka ve vydaných právních aktech dosáhla výše 10 miliard Kč, a to konkrétně v prioritní ose 1.

2022 05 06 OPIK2

V roce 2021 bylo vyhlášeno celkem 7 výzev s alokací 6,23 miliard korun. Jedna z těchto výzev byla speciální, a to v návaznosti na škody způsobené červnovým tornádem na jižní Moravě. Do této výzvy Nemovitosti – pomoc po tornádu bylo podáno celkem 20 žádostí o podporu v částce převyšující 280 miliónů korun.

Pokud budeme hovořit o celkových podaných žádostech o podporu v rámci minulého roku, pak bylo podáno přes 3 tisíce žádostí v objemu více než 26 miliard korun. Největšího zájmu se těšila výzva Digitální podnik v programu podpory ICT a sdílené služby. Do této výzvy bylo podáno 256 žádostí o podporu v hodnotě přesahující 750 miliónů korun, přičemž plánovaná alokace 300 miliónů korun byla překročena hned dvakrát.

Celé dubnové vydání Informačního zpravodaje OPIK, včetně dalších infografik, si můžete přečíst zde.

 

Autor: redakce OP PIK

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu