facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Prezident jmenoval rektory do čela čtyř univerzit

6. 1. 2023
Prezident jmenoval rektory do čela čtyř univerzit

Ve středu 4. ledna 2023 jmenoval prezident Miloš Zeman nové rektory čtyř vysokých škol, z nichž tři se ujmou funkce poprvé. Ostravskou univerzitu povede Petr Kopecký, Univerzitu J. E. Purkyně Jaroslav Koutský, Slezskou univerzitu Tomáš Gongol. Ve funkci rektora bude pokračovat Jindřich Vybíral, který na Vysoké škole uměleckoprůmyslové již jedno funkční období absolvoval.

Anglista a amerikanista Petr Kopecký, který ve funkci nahradí Jana Latu, povede Ostravskou univerzitu od 1. března letošního roku. Kopecký před volbou prohlásil, že před univerzitou není jednoduché období a že za zásadní úkol rektora v aktuální situaci považuje jednání o navýšení prostředků pro vysoké školy, a to v součinnosti s ostatními univerzitami.

Od téhož data se své funkce ujme také dosavadní prorektor pro strategii a komunikaci Slezské univerzity v Opavě ekonom Tomáš Gongol. Ten ve funkci nahradí dosavadního rektora Pavla Tuleju.

Od 18. března 2023 bude v čele Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem stát Jaroslav Koutský, bývalý děkan Fakulty sociálně-ekonomické, s nímž portál Vědavýzkum.cz přinesl rozhovor v roce 2020. Ve funkci nahradí Martina Baleje.

Druhé funkční období zahájí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) historik umění Jindřich Vybíral, který v roce 2018 nahradil Jindřicha Smetanu. V předchozích letech Vybíral působil na UMPRUM jako profesor a předseda akademického senátu, v České konferenci rektorů má na starosti oblast vnějších záležitostí.  

 

Autor: Vědavýzkum.cz (MK)