facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Hradec Králové navázala nové partnerství

21. 6. 2020
Univerzita Hradec Králové navázala nové partnerství

Univerzitě Hradec Králové se podařilo navázat spolupráci v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a podpory vzniku spin-off firem s jednou z největších norských univerzit – Oslo Metropolitan University (OsloMet). Na projekt, který startuje v srpnu tohoto roku, může UHK z Fondů EHP a Norska čerpat až 132 tisíc eur.

„Jde o velký krok zejména na poli transferu technologií, kde se chce Univerzita Hradec Králové intenzivně rozvíjet. Jsem přesvědčená o tom, že sdílení dobré praxe a spolupráce s Metropolitní univerzitou Oslo nás posune dál,“ těší se na chystané aktivity prorektorka pro tvůrčí činnost Leona Stašová. Prakticky pak sdílení dobré praxe zajistí připravovaný předmět, v rámci kterého budou na UHK přednášet odborníci z partnerské OsloMet v oblasti transferu technologií. Zahájení výuky nového kurzu, ke kterému se v první fázi projektu tvoří sylabus, se plánuje na akademický rok 2021/2022.

Čerstvé partnerství vzniklé z úspěchu ve výzvě Projekty institucionální spolupráce má ale ještě vyšší ambice. V Česku díky němu totiž v roce 2022 vznikne zcela unikátní letní škola. „S transferem technologií úzce souvisí i ochrana duševního vlastnictví. Letní škola s tímto zaměřením a s účastí zkušeného zahraničního partnera zatím v České republice opravdu realizována není a předpokládá se, že metodika takto koncipovaného kurzu bude sdílena s dalšími univerzitami v obou partnerských zemích,“ přibližuje mezinárodní rozsah prorektorka Stašová.

dsc00218

Projekt povede k rozvoji podnikavosti a podpoře vzniku spin-off firem, čímž dochází k posilování stabilnějšího ekonomického zázemí, které může například pružněji reagovat na potřeby nezaměstnanosti, a to nejen v lokálním, ale také globálním měřítku. „Všechny projekty, které si kladou za cíl vznik podnikatelského prostředí založeného na výsledcích vědy a výzkumu, mají u nás rozhodně zelenou. Tato konkrétní spolupráce posiluje kompetence pro rozvoj ekonomiky a navíc zesiluje občanskou angažovanost,“ dodává rektor UHK Kamil Kuča s tím, že rozrůstající se komunita začínajících podnikatelů má přímý pozitivní vliv na rozvoj regionu.

Všeobecným cílem Fondů EHP a Norských fondů je snižování socioekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi Českou republikou, Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. V případě této spolupráce může Univerzita Hradec Králové z fondu čerpat až 132 tisíc eur.

Metropolitní univerzita Oslo má stejně jako UHK čtyři fakulty a aktuálně na ní studuje zhruba 20 000 studentů. Přestože jde o jednu z nejmladších norských univerzit (založena teprve v roce 2018), kvality nového institucionálního partnera potvrzuje rozsáhlá síť mezinárodních kontaktů nebo třeba dvě prestižní vědecká centra.

 

Zdroj: Univerzita Hradec Králové

redakčně upraveno