facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci v pasti: Jak poznat zdravý kolektiv?

22. 4. 2021
Vědci v pasti: Jak poznat zdravý kolektiv?

„Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé,“ řekl Karel Čapek. Lze posuzovat zdravý pracovní kolektiv na akademickém pracovišti podle toho, zda dané pracoviště získalo cenu za dobrou péči o výzkumné pracovníky, HR Award? Jak vypadá řešení šikany na pracovišti v zahraničí? A jak poznat zdravé pracoviště podle samotných akademických pracovníků?

Šikana III 1

Podle čeho poznat, že je dané pracoviště „zdravé“? A je HR Award dobrá záruka?

Požádali jsme akademické pracovníky, kteří měli se šikanou zkušenost, aby popsali, jak podle nich lze poznat dobrý pracovní kolektiv. „Měl jsem štěstí, že jsem si na postdoktorskou pozici vybral skvělý tým lidí, kteří dělají excelentní vědu a váží si mé práce. Při výběru pracoviště je určitě dobré maximálně využít své kontakty a ptát se ostatních lidí na pracovní atmosféru daného pracoviště. Tu přitom při pohovoru nepoznáte. Existují pracoviště, která mají HR Award, což by mělo dokazovat, že pracoviště pečuje o své zaměstnance. Někdy se však i přes to profesoři a docenti chovají k mladým vědcům jako k méněcenným. Dobrý vedoucí by měl především umět vzbudit ve svém týmu motivaci k výzkumu, výsledek se už dostaví,“ vyprávěl jeden z oslovených.

Podle další respondentky se ale dá intuitivně poznat, jaké vztahy na pracovišti panují. „Vycítíte atmosféru. Já mám teď štěstí na dobrý kolektiv lidí a jsem za to velmi ráda! Po letech šikany je to balzám na duši. Dobrý vedoucí je rozhodný, ale také empatický a naslouchající.“

Podle dalšího respondenta se dá atmosféra na pracovišti odhadnout již z vedeného pohovoru. „Z toho, co je řečeno, i z toho, co je nevyřčeno mezi řádky. Nicméně jsou prostředí, která mohou působit nanejvýš liberálně, svobodomyslně, ale v zákulisí se vedou skryté taktiky.“

Pozor na politikaření

Prorektor Pavel Drozd z Ostravské univerzity, který zde garantuje HRS4R, říká: „Zdravé pracoviště asi moc nepoznáme. Někdy mohou být mezi lidmi konflikty, a přesto kolektiv pracuje bez větších problémů. Jindy zase mohou být vztahy nadstandardní, a přitom se nemusíte cítit komfortně. Někdy může být například šéf přísný, a přitom máte pocit, že stojí za vámi, někdy může být mírný, a potom vás podrazí. Někdy překousnete určitý typ chování a potom zjistíte, že je to skvělé pracoviště, někdy se ozvete a rozpoutá se peklo. Každopádně si myslím, že obecnými znaky pracovišť, kde bude šikana častější, jsou taková, kde se místo vědy a výuky dělá politika – jak obejít toto či ono, jak být hodnocen dobře za minimum námahy, jak se vyhnout náročnějším úkolům. Obvykle se projevují dalšími průvodními znaky jako je přehnaná soutěživost, závist a porušování dalších zásad akademické etiky.“

Jak řeší šikanu v zahraničí?

Johanna Mäkinen z finské Univerzity v Turku, kterou Evropská Komise ocenila HR Excellence in Research již v roce 2013, vysvětluje, že péče o lidské zdroje je ve Finsku prioritou. „K tomu, abychom zajistili zdravé a bezpečné prostředí pro zaměstnance máme silnou oporu v legislativě. Znamená to, že zaměstnavatel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, zdravotní rizika související s prací a udržení pracovní schopnosti.“ A dodává, že „jako další řešení poskytujeme také mediaci pro konflikty, které není schopen vyřešit nadřízený. Z naší zkušenosti vidíme, že řešení této situace je velmi choulostivé, protože někteří lidé nejsou ochotní po prvotním oznámení věc dále řešit. Obávají se možných negativních důsledků pro jejich kariéru. Tato situace se s dalšími vydávanými pokyny mění a případy šikany se řeší snáze.“

Na univerzitě v Turku existuje oddělení pro studijní a pracovní pohodu, kde v případě jakýchkoli problémů poskytují rychlou podporu a pomoc. V tomto oddělení se také dělají průzkumy spokojenosti na pracovišti a výskytu bossingu nebo mobbingu. Pokud někdo šikanu zažívá, může vše ohlásit anonymně, což ale nebývá tak účinné, jako když se oznamovatel rozhodne vyjít s celým případem na světlo. 

Akademičtí pracovníci na univerzitě v Turku mají k dispozici jasný popis šikany a toho, co mají dělat případně dělat v manuálu Handling harassment. Tento text je jednoduše upraven do názorné infografiky. Pokud se takové chování týká vztahu doktoranda a jeho školitele, je k dispozici detailní návod, jak situaci řešit.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (ED)

Zdroj: University of Turku, EURAXESS


Co je to HR Excellence in Research (HR Award)

HR Excellence in Research (HR Award) je ocenění udělované Evropskou Komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Instituce, která chce uznání získat, se musí připojit k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a ke Směrnici pro nábor výzkumných pracovníků. V dané instituci se tvoří důkladná interní analýza a posuzuje se personální politika. Následně se na základě sebeevaluační zprávy vytvoří akční plán (HRS4R). Pokud Evropská Komise plán a způsob jeho začlenění schválí, univerzita obdrží HR Award. Následuje fáze implementační, kdy se jednotlivé body z plánu aplikují do akademického prostředí, a posuzuje se, jak úspěšně k tomuto procesu dochází. Další fází je zlepšování akčního plánu a obnova HRS4R, je to tedy dlouhodobý závazek.