facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci z CEITEC sestrojili unikátní přístroj magnetické rezonance

16. 11. 2019
Vědci z CEITEC sestrojili unikátní přístroj magnetické rezonance

Petr Neugebauer a jeho tým představili na CEITEC Vysokého učení technického v Brně unikátní přístroj, který mění doposud zavedený princip měření elektronové paramagnetické rezonance. Přístroj navíc celý sami sestavili. Jde o významný posun ve fyzice, chemii i medicíně.

ceitec

Brno není v oblasti spektroskopie využívající magnetickou rezonanci žádným nováčkem. V roce 1960 zde sestavil Josef Dadok první spektrometr v Československu. Jeho odkaz byl i jedním z důvodů, proč se Petr Neugebauer vrátil ze zahraničí na brněnský CEITEC. Chce sestrojit spektrometr, na který získal od Evropské výzkumné rady prestižní grant v hodnotě 2 milionů eur.

Na jeho myšlence je revoluční to, že obrací paramagnetickou rezonanci, která doposud převážně funguje na principu proměnlivého magnetického pole za neproměnlivé frekvence. Navrhl metodu, která funguje v neproměnlivém magnetickém poli s rychlou změnou frekvence, což mimo obdržená spektra umožní i odhalit relaxační časy různých materiálů, které jsou v současné době velkou neznámou. Díky této metodě je měření rychlejší, komplexnější a přesnější.

S magnetickou rezonancí se běžný člověk nejčastěji setká při NMR vyšetření v nemocnici. „Mou dlouhodobou vizí, kterou je samozřejmě nutné brát lehce s nadsázkou, je představa, že by takové zdlouhavé vyšetření v tunelu, jak jej známe dnes, nahradila metoda mnohonásobně rychlejší. Tak rychlá, že by stačilo na kompletní vyšetření projít jen rámem dveří,” popisuje svou dlouhodobou vizi Petr Neugebauer. Mimo lékařství však může přístroj pomoci i v odhalování defektů v průmyslu nebo například při vývoji čipů. „Díky našemu spektrometru budeme moci navíc sledovat dynamické děje procesů. To otevírá nové možnosti při studiu nových materiálů a jejich charakterizaci, přes biologické molekuly až po materiály, jako je například grafen,” dodává.

Nový spektrometr pro paramagnetickou rezonanci, sestavuje Petr Neugebauer se svým týmem od prvního šroubku až po finální zařízení včetně softwaru a automatizace. Věří, že vědecké poznání posunou tam, kam se dnešní zavedené metody nemohou dostat.

 

Zdroj: CEITEC