facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

VŠB – Technická univerzita Ostrava podepsala memorandum s mexickou univerzitou

31. 8. 2020
VŠB – Technická univerzita Ostrava podepsala memorandum s mexickou univerzitou

Ve čtvrtek 27. 8. 2020 bylo podepsáno memorandum mezi ostravskou VŠB-TUO a mexickou univerzitou Universidad Autónoma de Zacatecas, jejíž studium je zaměřeno na těžby nerostných surovin a ochranu životního prostředí. V plánu je také další dohoda o spolupráci – tentokrát s  prestižní Instituto Politécnico Nacional.

memorandum ostrava

Spolupráce se bude týkat především výměny studentů a profesorů. Důraz bude kladen také na oblast vědecké spolupráce v oblasti těžby nerostných surovin, ochrany životního prostředínakládání s vodou jakožto strategickou surovinou. Universidad Autónoma de Zacatecas počítá s vysláním 12 mexických studentů na VŠB-TUO v letním semestru 2021. Ti mají na univerzitě studovat hornictví, geologii či jiné technické obory. Stejný počet studentů z Česka je připravena přijmout i partnerská mexická univerzita, jejíž studijní programy jsou zaměřeny na těžbu nerostných surovin, rekultivaci vytěžených ložisek a ochranu životního prostředí.

Děkan Hornicko-geologické fakulty Vladimír Slivka u příležitosti podpisu zmínil také možnosti studia environmentálních oborů a rektor VŠB-TUO Václav Snášel hovořil o důležitosti propojení studia a praxe, která je podle něj klíčem k úspěchu budoucích inženýrů. Nezapomněl zmínit také superpočítač v národním superpočítačovém centru IT4Innovations .

Mexický stát Zacatecas a jeho stejnojmenné hlavní město je největším producentem stříbra na světě. Také je velkým producentem zinku, olova, antimonu, mědi a jiných kovů, hornin a minerálů. Počet obyvatel města Zacatecas je přibližně stejný jako v Ostravě. Obě města jsou si také podobné svojí historií a především těžebním charakterem. „Sílou této spolupráce pro mexické studenty je studium na jedné z nejlepších hornicko-geologických fakult ve střední Evropě. Naučí se tam teorii, kterou následně spojí s praxí v různých ostravských firmách," říká Pedro Cardona, ředitel odboru mezinárodních vztahů ve měste Zacatecas.

„Jsme velmi vděční české ambasádě v Mexico City za pomoc při navazování této spolupráce, díky které si naši studenti vyzkouší samostatný život v zemi prvního světa," uvedl také ředitel odboru mobilit a mezinárodních vztahů mexické univerzity v Zacatecas.

VŠB-TUO podepíše další memorandum o porozumění a spolupráci také s jinou mexickou univerzitou – Instituto Politécnico Nacional, která se řadí mezi nejlepší univerzity v Latinské Americe. U zrodu myšlenky propojit VŠB-TUO s mexickými univerzitami stál Lukáš Balcařík, absolvent Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO, který nyní pracuje pro český konzulát v Mexico City. Ve spolupráci s děkanem této fakulty, Vladimírem Slivkou, se nyní daří toto partnerství uskutečnit. 

 

Zdroj: VŠB-TUO

Redakčně upraveno