facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyšla nová příručka, která poradí jak na doktorát

16. 9. 2018
Vyšla nová příručka, která poradí jak na doktorát

Česká asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) ve spolupráci se Studentskou komorou Rady vysokých škol (SK RVŠ) připravila obsáhlou příručku pro všechny, kteří uvažují o přihlášce na doktorát a potřebují se v podmínkách doktorátu lépe zorientovat. Dozvíte se, jak si dobře zvolit téma výzkumné práce a co zvážit při výběru pracoviště a školitele. Příručka obsahuje i několik tipů pro ty, kteří zvažují absolvování doktorátu v zahraničí.

Cílem nově vydané příručky je poskytnutí důležitých informací zájemcům o studium doktorských programů. Autoři hned v první kapitole doporučují potenciálním doktorandům, aby si ujasnili z jakého důvodu chtějí na doktorát jít. Studium doktorského programu je velmi náročné - vyžaduje velké osobní nasazení, mnoho energie a času. Z těchto důvodů je doktorské studium spojeno s vysokou studijní neúspěšností. Právě tomu se autoři snaží zabránit tím, že zájemce o doktorát nabádají, aby si svou volbu důkladně promysleli. 

Během doktorátu je nutné provést vlastní kvalitní výzkum, který rozšíří hranice poznání ve studovaném oboru a měl by obstát i v mezinárodním srovnání. Žádná kvalitní vědecká práce se neobejde bez adekvátního zázemí. Z tohoto důvodu je v příručce řešena také otázka výběru pracoviště. Budoucím doktorandům autoři doporučují, aby si vybírali pouze taková pracoviště, která jim zajistí možnost věnovat se plnohodnotně svému disertačnímu výzkumu a aby nechodili na taková pracoviště, kde budou především levnou pracovní silou. Stejně důležitá je i volba školitele, protože takový školitel, který není vědecky aktivní nelze očekávat, že se bude orientovat v nejnovějších trendech v oboru a že bude své doktorandy výzkumně dobře vést.

Auotři věří, že právě vydávaná příručka pomůže doktorandům vyhnout se pracovištím a školitelům, kteří se o doktorandy nestarají dobře, a přispěje tak v dlouhodobém výhledu ke zlepšení doktorského vzdělávání v ČR.

Příručka je volně dostupná zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA) 

Zdroj: Česká asociace doktorandek a doktorandů