facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzkumné ústavy nabízejí pomoc s testováním na koronavirus

17. 3. 2020
Výzkumné ústavy nabízejí pomoc s testováním na koronavirus

Představitelé čtyř českých výzkumných ústavů navrhli vládě zapojení svých institucí do testování na koronavirus. Znalosti vědců z oblasti biologie, biochemie a medicíny a přístrojové vybavení ústavů by mohlo významně navýšit exitující testovací kapacity zdravotnického systému.

Ředitel výzkumného ústavu CEITEC Masarykovy univerzity Jiří Nantl, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu molekulární genetiky AVČR Petr Dráber a ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer se v pondělí 16. března ve společném dopise obrátili na předsedu vlády, ministra zdravotnictví a předsedu Ústředního krizového štábu s nabídkou podílet se na zvládání současné krize způsobené šířením nového koronaviru SARS CoV-2.

„Domníváme se, že navýšení kapacity v testování na přítomnost nového koronaviru je zcela zásadním opatřením ke zvládání této situace, a to jak po dobu nouzového stavu, tak zřejmě po nějaký čas po jeho skončení. Proto navrhujeme zapojení výzkumných institucí veřejného sektoru (Akademie věd i veřejných vysokých škol) a věříme v kladnou odezvu,“ uvádí se v dopise.

Stát musí vydat povolení

Pro zapojení výzkumných ústavů je nutné, aby jim resort zdravotnictví neprodleně vydal povolení k laboratornímu testování, nebo aby vláda v rámci opatření nouzového stavu určila, že tyto činnosti mohou být výzkumnými organizacemi postupujícími v součinnosti se zdravotnickým zařízením prováděny bez tohoto schválení.

Například v Parazitologickém ústavu Biologického centra již od roku 2016 funguje mikrobiologická laboratoř s vysokou úrovní zabezpečení BSL-3, která umožňuje vědcům pracovat s vysoce infekčními viry a patogeny ohrožujícími lidské zdraví. Centrum ovšem nemá příslušnou atestaci pro zdravotnickou diagnostiku.

„Cílem iniciativy je nastavit obecný postup, aby mohl testování provádět kdokoliv, kdo má potřebné přístroje. Postup je již dostupný na stránkách Světové zdravotnické organizace,“ uvedl pro portál Vědavýzkum.cz ředitel CEITEC MU Jiří Nantl„Jakmile budeme mít odezvu státu ohledně podmínek pro tuto činnost, dáme vědět všem akademickým institucím a doporučíme, aby se domluvili s blízkými nemocnicemi a odběrovými stanovišti,“ dodává. V konečném důsledku by se tak mohlo zapojit více institucí.

V případě, že se vědci na spolupráci s vládou domluví, jsou ochotni v prvopočátku tuto činnost financovat z rozpočtů ústavů v rámci své odpovědnosti veřejných institucí na plnění krizových potřeb společnosti. Upozorňují však, že s ohledem na omezenost těchto zdrojů se jedná pouze o přechodné řešení.

Výzkumníci poskytují ochranné pomůcky

Českobudějovické Biologické centrum také v pondělí nabídlo krizovému štábu města České Budějovice ochranné pomůcky ze svých zásob. Jednalo se celkem o 100 kusů roušek, 200 párů jednorázových rukavic, 25 jednorázových čepic a 75 jednorázových celotělových overalů. Rychlá inventura s cílem uvolnit ochranné pomůcky pro zdravotníky byla provedena na žádost Akademie věd ČR, která je zřizovatelem centra.

„Situaci pozorně sledujeme, jsme v kontaktu s českobudějovickým krizovým štábem a v případě potřeby jsme připraveni nabídnout další pomoc, zejména v laboratořích našeho Parazitologického ústavu,“ uvedl ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)