facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ze 138. zasedání České konference rektorů

3. 12. 2016
Ze 138. zasedání České konference rektorů

Dne 1. 12. 2016 se v Pardubicích konalo 138. zasedání Pléna České konference rektorů. Některá usnesení se týkala bodů souvisejících s problematikou výzkumu a vývoje.

Česká konference rektorů se mimo jiné seznámila s novou metodikou hodnocení výzkumných organizací a očekává, že bude dále detailněji dopracována v součinnosti s vysokými školami.

Rektoři také vítají vyjádření náměstka pro operační programy Velčovského, že u projektů s mírou financování z neveřejných zdrojů vyšší než 20 % může být relevantní entitou buď fakulta, anebo vysoká škola.

Nesouhlas rektoři vyjádřili se vznikem pravidel pro řešení projektů z evropských fondů. Podle nich by vedla k neproduktivní a neúčelné byrokratické zátěži zvyšující riziko nezpůsobilých nákladů a sankcí. Ohradili se také proti možnosti retroaktivity těchto pravidel ve vztahu k veřejné podpoře. Pravděpodobně se kromě jiného jednalo i o reakci na nově uveřejněná pravidla týkající se vykazování hospodářských činností u projektů financovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Celé usnesení ČKR si můžete stáhnout zde.