facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Další dvě české vysoké školy se stanou součástí Evropských univerzit

11. 7. 2020
Další dvě české vysoké školy se stanou součástí Evropských univerzit

Díky podpoře Evropské komise z programů Erasmus+ a Horizont 2020 vznikne v Evropě celkem 24 nových univerzitních aliancí. Ty doplní 17 stávajících uskupení, která uspěla v loňské výzvě. Za Českou republiku se do spolupráce nově zapojí Univerzita Palackého v Olomouci a České vysoké učení technické v Praze.

European Universities

Celkem 41 aliancí, takzvaných Evropských univerzit, čítajících na 280 vysokých škol, podpořila Evropská unie ve dvou výzvách částkou 287 milionů eur. Cílem těchto aliancí je prohloubit vzájemnou spolupráci ve sdílení zkušeností, zdrojů a infrastruktury a usnadnit výměnu studentů a zaměstnanců. Některé aliance se specializují na konkrétní oblasti, jako je udržitelný rozvoj, digitalizace a umělá inteligence, umění nebo například vesmírné technologie, jiné pokrývají celé široké spektrum oborů.

Každá aliance má v průměru sedm členů. Na realizaci svých plánů získá 5 milionů eur z programu mobility Erasmus+ a další 2 miliony eur z rámcového programu na podporu vědy Horizont 2020, a to na období tří let. Pro příští rozpočtové období 2021–2027 Komise navrhuje začlenit Evropské Univerzity přímo pod program Erasmus v synergii s ostatními programy a nástroji.

Česko je součástí čtyř Evropských univerzit

Za Českou republiku se již vloni podařilo uspět Univerzitě Karlově, která se stala součástí The 4EU+ Alliance a Masarykově univerzitě, která se zapojila do aliance European Digital UniverCity. V nAuroraynější druhé výzvě uspěly také Univerzita Palackého v OlomouciČeské vysoké učení technické v Praze.

Olomoucká univerzita se v rámci Aurora Alliance zapojí do spolupráce s dánskou Copenhagen Busines School, německou University Duisburg Essen, britskou University of East Anglia, islandskou University of Iceland, rakouskou University of Innsbruck, italskou University of Napoli Federico II, španělskou University Rovira and Virgili a nizozemskou VU University Amsterdam.

„Otázka společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje je pro naši univerzitu jednou z klíčových vizí příštích let. Jsem proto nesmírně rád, že se Olomouc podařilo vřadit do takto prestižního univerzitního projektu. Spolupráce se stejně smýšlejícími evropskými partnery nám pomůže efektivněji rozvíjet naši vědu, excelenci i společnost a má potenciál posunout naši univerzitu na evropskou úroveň v mnoha oblastech,“ vyjádřil svou radost rektor UP Jaroslav Miller.

Alianci s názvem EuroTeQ Engineering University, jejíž součástí je pražská ČVUT, tvoří dále francouzská École Polytechnique, nizozemská Eindhoven University of Technology, estonská Talinn University of Technology, dánská Technical University of Denmark a německá Technical University of Münich.

euroteq

Celkově se ve druhé výzvě o podporu ucházelo 62 aliancí, přičemž úspěšných jich bylo 24. Na rozdíl od první výzvy, v níž uspělo nejvíce žadatelů z Francie, dominují druhé výzvě německé univerzity, které jsou součástí 20 aliancí. Vůbec poprvé také uspěly vysoké školy ze Slovenska, a to hned ve třech případech - Univerzita Komenského v Bratislavě, Technická univerzita v Košicích a Slovenská zemědělská univerzita v Nitře. Celkový přehled úspěšných aliancí naleznete zde.

Spolupráce přináší první výsledky

Navzdory tomu, že spolupráce vysokých škol, které uspěly v první výzvě, započala teprve před několika měsíci, přináší již první ovoce. Z průzkumu provedeného Evropskou komisí mimo jiné vyplývá, že 60 % zástupců zapojených univerzit je přesvědčeno o pozitivním vlivu této spolupráce během koronavirové krize. Příkladem mohlo být sdílení zkušeností s virtuálním prostředím nebo společná nabídka online kurzů mezi spolupracujícími univerzitami.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Evropská komise