facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Další požadavek na navýšení finanční podpory evropského výzkumu

4. 7. 2017
Další požadavek na navýšení finanční podpory evropského výzkumu

Evropská komise zveřejnila zprávu skupiny na vysoké úrovni o maximalizaci dopadu evropských programů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace. Obsahuje několik odvážných doporučení.

Po zveřejnění střednědobého hodnocení programu Horizont 2020 požádala Evropská komise nezávislou skupinu na vysoké úrovni (high level group), aby formulovala novou vizi pro budoucí evropský výzkum a nabídla strategická doporučení, která by vedla k maximalizaci dopadů výzkumu, vývoje a inovací. Skupina zveřejnila svou zprávu s názvem Lab-Fab-App: Investing in the European future we want 3. července 2017. Cílem zprávy je nabídnout náměty pro další rámcový program, který by Evropě pomohl nezaostávat za ostatními rozvinutými ekonomikami v oblasti inovací. O hodnocení evropského inovačního výkonu jsme vás již informovali zde.

Zpráva formuluje jedenáct hlavních doporučení. Hned první z nich se zaměřuje na prioritizaci výzkumu, vývoje a inovací a doporučuje, aby byl rozpočet v této oblasti pro příští rámcový program až zdvojnásoben. Další se vztahuje k rychlému nastartování Evropské rady pro inovace (EIC), jejímž cílem by měla být účinná a všestranná podpora pronikání evropských inovací na trh. Dále zpráva klade důraz na modernizaci vzdělání, rozšíření užívání podpory orientované na konkrétní výzkumný cíl, a také navrhuje zmenšit počet programů, schémat a nástrojů, které zprostředkovávají evropské finance. To souvisí s dalším klíčovým doporučením, které spočívá v rapidním zjednodušení celého administrativního procesu čerpání finanční podpory, při kterém by měl mít výzkumný dopad projektu hrát důležitější roli než procesuální správnost. V těchto oblastech se zpráva skupiny na vysoké úrovni shoduje s doporučeními LERU, o nichž jsme vás nedávno informovali.

Politicky možná nejodvážnější je požadavek zprávy na přesun velké části prostředků z evropských strukturálních fondů, které financují rozvoj v méně rozvinutých regionech Evropy, právě do rozpočtu na výzkum a inovace.

Mezi dvanáct členů skupiny na vysoké úrovni, která zprávu vypracovala, patří například Pascal Lamy, bývalý člen Evropské komise zodpovědný za obchod a také bývalý výkonný ředitel Světové obchodní organizace, dále Martin Brüdermüller, technický ředitel německé společnosti BASF, Mark Ferguson, který je hlavní poradce pro vědu irské vlády nebo Lykke Friis, která je prorektorkou pro vzdělání Univerzity v Kodani.

Zprávu v plném znění je možné si přečíst zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská komise, Sciencebussiness.net