facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Grantové agentury ve střední Evropě prohlubují spolupráci

15. 7. 2019
Grantové agentury ve střední Evropě prohlubují spolupráci

Nová forma spolupráce vzniká pod hlavičkou „Central European Science Partnership“ (CEUS). Grantové agentury Rakouska, Polska, Slovinska a Česka uzavřely partnerství na podporu spolupráce v regionu prostřednictvím společného financování a hodnocení přeshraničních výzkumných projektů základního výzkumu.

D96qLmSXkAALZ Y

Aliance staví na dosavadní bilaterální spolupráci mezi grantovými agenturami Slovinska (ARRS)Rakouska (FWF), které již přibližně sedm let vzájemně uznávají své postupy při hodnocení grantových výzev. V rámci CEUS se tato spolupráce rozšiřuje také na polskou agenturu NCNGrantovou agenturu České republiky (GA ČR). Cílem je posílení vlivu výzkumných agentur těchto zemí v rámci Evropy a výměna zkušeností z hodnoticích procesů.

CEUS nabízí vědcům možnost ucházet se o bilaterální, ale také o multilaterální granty, které jsou financovány na principu tzv. „Lead Agency“. To znamená, že grantová žádost je hodnocena tou agenturou, která bude mít největší podíl na financování projektu.

Otevírá se tak možnost pro projekty většího rozsahupropojování odborných znalostí, očekává se také výrazné snížení administrativní zátěže pro jednotlivé výzkumné týmy. Podle Józsefa Györköse, ředitele ARRS, se partneři budou snažit využít stejný model i v projektech spolupráce se zeměmi mimo Evropu, zejména v Latinské Americe.

Cílem iniciativy není nahradit, ale doplnit velké evropské programy na podporu výzkumu a nabídnout výzkumníkům možnost spolupráce na více projektech. Partneři si od přeshraničních projektů slibují posílení výkonnostisnížení rozdílů v oblasti výzkumu a vývoje mezi bohatšími a chudšími státy.

Agentury zároveň chtějí společně postupovat i v politických otázkách – například v rámci zavádění otevřeného přístupu k vědeckým publikacím.

V budoucnu by se k zakládající čtveřici zemí mohlo připojit také Švýcarsko, ChorvatskoSlovensko. O dalším rozšíření aliance se jednalo i s maďarskou agenturou NKFIH, avšak kvůli obavám z vládních pokusů omezovat akademickou svobodu v Maďarsku byla jednání pozastavena.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: ScienceBusiness, Grantová agentura ČR

Foto: FWF