facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

InvestEU: Nový program na financování udržitelných projektů

15. 12. 2020
InvestEU: Nový program na financování udržitelných projektů

Dne 7. prosince 2020 dosáhly Evropský parlament a Evropská rada dohody o novém programu InvestEU. Z celkových 26 miliard EUR je 6,6 miliardy EUR určeno na výzkum, inovace a digitalizaci. Další miliardy jsou přiděleny na udržitelnou infrastrukturu, malé a střední podniky a sociální pilíř, včetně dovedností.

Cílem Evropské komise je, aby částka 26 miliard EUR mobilizovala až 400 miliard EUR v investicích. Program InvestEU by měl financovat udržitelné projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí, klima a sociální otázky. Investiční projekty proto musí být v souladu se zásadou „no harm“, což znamená, že tyto projekty nesmí mít negativní dopad na ambice EU v oblasti klimatu. Program InvestEU rovněž přispěje k cíli vynakládat do roku 2027 alespoň 30 % finančních zdrojů na oblasti klimatu. Obsah dohody je nyní v rukou parlamentních výborů, poté se o ní bude hlasovat na plenárním zasedání Parlamentu a také v Radě.

Více informací je k dispozici zde.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR