facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kubias, Moos: Zápisky z Roche Latvia Innovations Day

7. 6. 2022
Kubias, Moos: Zápisky z Roche Latvia Innovations Day

Na konci dubna letošního roku se Karel Kubias, jeden z partnerů i&i Biotech Fund, a Jiří Moos, CEO i&i Prague, zúčastnili v lotyšské Rize akce s názvem Roche Latvia Innovations Day. Přečtěte si jejich společný blog, ve kterém ukazují, že pobaltské státy mohou pro Českou republiku sloužit jako inspirace v oblasti transferu. 

20220606Lotyssko2

Koncem dubna 2022 nás lotyšské zastoupení globální farmaceutické společnosti Roche pozvalo jako hosty programu „Roche Latvia Innovations Incubator Day“. Pozvání jsme s radostí přijali, protože i&i Prague a i&i Biotech Fund mají podporu a budování transferu technologií v genech. Je chvályhodné a pozitivní (i když ne překvapivé), že se firma Roche rozhodla založit v různých teritoriích inkubátory, které podporují výsledky primárního výzkumu finančně nebo vytváří prostředí, ve kterém mohou inovativní myšlenky růst a dozrát. V Lotyšku se navíc tato iniciativa velice úzce snoubí s významnou podporou státu.

Rozvoj znalostní ekonomiky

Během jednodenního programu vystoupily kromě dalších i dvě zástupkyně Investiční a rozvojové agentury Lotyšska (Investment and Development Agency of Latvia). Účastníkům konference prezentovaly, jakým způsobem tato agentura podporuje inovace a transfer technologií, zvyšuje atraktivitu Lotyšska pro zahraniční investory a v neposlední řadě nám představily programy podpory startupům. Jenom namátkou – v Lotyšsku v roce 2021 figurovalo přes 400 startupů z různých odvětví (od Fintech před Medtech a Healthtech až po Biotech). Celá země (rozlohou o téměř pětinu menší než ČR) je rozdělena na 11 regionálních inkubátorů, z nichž každý poskytuje startupům pre-inkubační i inkubační programy. Lotyšsko disponuje „Startup law“, zákonem na podporu startupů, díky kterému mohou od státu získat kofinancování kvalifikovaného personálu a daňové zvýhodnění.

Agentura však nepodporuje pouze startupy, ale současně i aktivity podnikatelů vedoucí k vývoji nových produktů nebo technologií formou inovačních voucherů až do výše 25.000€. Máte zájem přenést ze zahraničí své aktivity do Lotyšska a založit zde startup? Agentura vám zajistí víza. Díky tomu všemu získala tato pobaltská země od Index Ventures označení „The most startup friendly country in the world“.

Chvílemi jsme tak měli pocit, že jsme se ocitli na konferenci v Německu nebo Rakousku, kde stát transfer technologií a obecně zakládání startupů také silně finančně podporuje. Ale Lotyšsko? Cílené úsilí v podpoře transferu technologií zde má však celkem prozaický důvod – tato země nedisponuje silným průmyslem, proto se soustředí na podporu transferu technologií s cílem vybudovat v Lotyšsku příznivé podmínky pro rozvoj znalostní ekonomiky.

20220606Lotyssko1

Setkání v Rize patří k těm výjimečným

V rámci našeho příspěvku „What does your start-up need to be ready for investors?“ jsme se s účastníky konference podělili o své zkušenosti z procesu hodnocení a podpory startupů před tím, než se i&i Biotech Fund rozhodne investovat. Potěšila nás zpětná vazba posluchačů, kteří považovali naše zkušenosti za přínosné, a neváhali nás kontaktovat s dotazy i po skončení programu. Celý dopolední program je možné shlédnout zde. V jeho druhé části jsme se poté seznámili s prezentacemi sedmi startupů. Každý z nich od nás dostal zpětnou vazbu a současně i doporučení pro další kroky. Se dvěma týmy zůstaneme nadále v kontaktu a do budoucna uvažujeme o investici.

Závěrem bychom chtěli ocenit tým firmy Roche za skvělou organizaci celého setkání. Za náš profesní život jsme absolvovali desítky, ne-li stovky služebních cest, a pouze některé nám uvízly svou výjimečností v paměti. Troufáme si tvrdit, že tato cesta do Rigy mezi ty výjimečné bude patřit. A musíme také přiznat, že jsme byli mile překvapeni úrovní podpory, jakou lotyšská vláda věnuje transferu technologií. Naše země si v tomto ohledu může Lotyšsko vzít jako inspiraci.

 

Autoři: Karel Kubias, Jiří Moos