facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové koncepty v propojování podnikatelské a výzkumné sféry se diskutovaly v Bruselu

26. 10. 2019
Nové koncepty v propojování podnikatelské a výzkumné sféry se diskutovaly v Bruselu

Nové koncepty v propojování podnikatelské a vědecké sféry včetně přístupů k zakládání společných firem řešili členové TTO Circle na setkání s názvem „Connecting with the entrepreneurial ecosystem“, které se konalo 24. a 25. října v Bruselu.

2017 02 07 tto circle image community banner 01

Další workshop TTO Circle, sítě, která dlouhodobě usiluje o mezinárodní standardizaci a profesionalizaci transferu znalostí a technologií, se věnoval aktuálním politikám a iniciativám EU na podporu podnikání, zakládání spin-off společností a s ním spojeným podnikatelským iniciativám v rámci výzkumných organizací.

Kromě sdílení zkušeností nabízí tyto workshopy také prostor pro diskuzi a širokou výměnu názorů všech zúčastněných. To, že fungující a motivovaný tým je klíčem k úspěchu technologických společností, je všeobecně přijímaný fakt. Jak tým postavit a kde vzít ty správné lidi, to bylo klíčovým tématem workshopu.

Zajímavá diskuze proběhla na téma hodnocení selhání technologických spin-off firem, na které je nahlíženo zcela jinak v Evropě a v USA. Jak toto vnímání změnit? Jak se z neúspěchu poučit a jak motivovat týmy nově založených firem, aby braly dílčí neúspěchy jako příležitost pro rozvoj?

Účastníci workshopu opakovaně zmíňovali potřebu pravidelného networkingu, setkávání, jehož cílem není vyhledávání příležitostí k financování projektů, ale vyhledávání nových talentů a zajímavých příležitostí. Na neformální úrovni se navazují dlouhodobé kontakty a vztahy. Tato setkání mohou mít nejrůznější formy a cílit na různé skupiny, neměli by na nich ale chybět absolventi podnikatelských škol, podnikatelé a původci technologií vhodných k založení podniku.

Bruselské setkání ukázalo, že otázky, jak postavit spolehlivý tým v začínající firmě, a kde vzít správné lidi, pálí snad všechny účastníky z řad významných výzkumných organizací neuniverzitního typu sdružených v TTO Circle. Problém si ale uvědomují i evropští politici a představitelé různých fondů, kteří se diskuze účastnili se záměrem připravit další nástroje podpory.

Workshop tak potvrdil, že naše snahy o propojování vědců, studentů a podnikatelské sféry, na domácích i zahraničních setkáních a diskuzích, májí smysl a že jdeme v CeTTAV správným směrem.

 

Zdroj: Tým CeTTAV

 


TTO Circle u JRC (Joint Research Centre) je iniciativou Evropské komise, která sdružuje 31 významných výzkumných organizací neuniverzitního typu, ve kterých pracuje více než 198 tisíc vědeckých pracovníků.

CeTTAV (Centrum transferu technologií AV ČR), specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR, poskytuje služby, konzultace a vzdělávání v oblasti uplatňování výsledků vědy a výzkumu v praxi pro všechna pracoviště AV ČR. Kromě přípravy a realizace vzdělávacího systému zaměřeného na komplexní rozvoj pracovníků transferu znalostí, pomáhá s konkrétními případy komercializace, sestavením byznys plánu, analýzou aplikačního potenciálu, návrhem strategie ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací.