facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novým předsedou ESFRI bude Jan Hrušák

1. 7. 2018
Novým předsedou ESFRI bude Jan Hrušák

Novým předsedou Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) byl 28. června 2018 zvolen Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Funkce se ujme od ledna 2019. Stane se již sedmým předsedou ESFRI, prvním z tzv. nových členských států Evropské unie.

Jan Hrušák aktuálně působí jako delegát ČR do ESFRI a současně jako člen jeho výkonného výboru a místopředseda ESFRI. Do funkce předsedy jej na období dvou let s možností prodloužení o jeden rok zvolilo 65. plenární zasedání ESFRI.

ESFRI bylo založeno roku 2002 z Rozhodnutí Rady EU pro konkurenceschopnost, která usiluje o růst a schopnost prosadit se ve výzkumu a inovacích v mezinárodním kontextu. ESFRI sdružuje členské státy Evropské unie a definuje priority pro výstavbu výzkumných infrastruktur panevropského charakteru. Jedná se o síť excelentních výzkumných center, které umožňují průlomové poznatky v základním a aplikovaném výzkumu. České instituce jsou zahrnuty například ve výzkumných infrastrukturách JHR, ELI, CESSDA, ACTRIS, INFRAFRONTIER nebo EURO-BIOIMAGING.

Pravidelně ESFRI zpracovává tzv. „ESFRI Roadmap“. Její poslední aktualizace probíhá letos a bude oficiálně představena dne 11. září 2018, a to pod záštitou rakouského předsednictví v Radě EU během „ESFRI Roadmap Launch Event“ a na konferenci „ICRI 2018“.

Jan Hrušák působí jako výzkumný pracovník Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a současně jako odborný konzultant Akademické rady Akademie věd ČR. Je dále členem i řady odborných orgánů zabývajících se tvorbou politiky výzkumu, vývoje a inovací, a to jak na národní úrovni ČR, tak v rámci Evropského výzkumného prostoru.

V roce 2015 byl Hrušák hlavním odborným konzultantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy během procesu přípravy Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur pro léta 2016 až 2022. V poslední době vedl mj. strategickou pracovní skupinu ESFRI zaměřenou na dlouhodobou udržitelnost výzkumných infrastruktur. Výstupem její činnosti se stala publikace „Long-Term Sustainability of Research Infrastructures“.

 

Zdroj: vyzkumne-infrastruktury.cz, Akademie věd ČR