facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

První ceny za komunikaci a popularizaci výzkumu placeného z ERC

12. 7. 2020
První ceny za komunikaci a popularizaci výzkumu placeného z ERC

Dne 7. července 2020 byli vyhlášeni první tři vítězové nové soutěže Evropské výzkumné rady (ERC) Public Engagement with Research Award. Ta oceňuje vynikající vědce s grantem ERC, jež dokázali svůj výzkum efektivně komunikovat a popularizovat napříč širokou veřejností.

Slavnostní předání cen se mělo původně konat v italském Terstu na EuroScience Open Foru. Vzhledem k vypuknutí epidemie COVID-19 se ERC rozhodla zachovat datum vyhlášení a převést ceremoniál na virtuální událost, která byla vysílána živě. Ceny se udělovaly ve třech kategoriích: Public Outreach, Press and Media Relations a nakonec Online and Social Media.

ERC soutěž

V první kategorii s názvem Public Outreach zvítězil Konstantinos Nikolopoulos z University of Birmingham ve Spojeném království. V rámci svého projektu s názvem ExclusiveHiggs se snažil na pomezí mezi vědou a uměním vzdělávat a inspirovat veřejnost. Během projektu se konaly různé umělecké výstavy, taneční představení a studentské workshopy, přičemž všechny tyto akce představovaly vědecké koncepty. Umělci se tak stali vyslanci například částicové fyziky. Studenti se nejprve vzdělali v daném tématu, poté o něm diskutovali a následně vytvářili umění, které se snažilo komunikovat některé z těchto konceptů.

Ve druhé kategorii – Press and Media Relations – si cenu odnesl Nizozemec Erik Van Sebille z University of Utrecht se svým projektem TOPIOS. Sebille chtěl poukázat na mýty, které panují kolem plastů v oceánech a které by mohly vést k nefunkčním opatřením. Ústředním bodem projektu bylo vytvoření webové stránky, která poskytuje stručné odpovědi na sedm běžných mylných představ o znečištění oceánů plasty. Jeho úsilí mělo působivé mediální pokrytí a vyústilo ve spolupráci s tvůrci politik a veřejností. Hlavním cílem projektu TOPIOS je vytvořit první trojrozměrnou mapu všech plastů v našich oceánech. Podle Van Sebilla je zmapováno pouze 1 % veškerého plastu, který se kdy dostal do oceánů.

V poslední kategorii s názvem Online and Social Media byla oceněna Anna Davies z Trinity College Dublin v Irsku. Její projekt SHARECITY se zabývá sdílením potravin ve městě. Cílem projektu bylo identifikovat, dokumentovat a analyzovat městské postupy sdílení potravin. Davies a její tým zkoumaly online a sociální mediální platformy, sítě a iniciativy s cílem spolupracovat, sdružovat zkušenosti a šířit svá zjištění. Projekt sesbíral nebývalý objem jedinečných dat a dokázal tak vytvořit interaktivní web a databázi pro sdílení potravin, kterou nyní využívá početná online komunita.

Při této příležitosti popřála vítězům i evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělání a mládež Mariya Gabriel. „Vynikající výzkum vyžaduje vynikající zapojení veřejnosti. To je zvláště důležité v dnešní době, kdy věda musí často konkurovat dezinformacím. Potřebujeme silné vypravěče a kreativní komunikátory,“ uvedla komisařka. Ke gratulacím se připojil i Fabio Zwirner, viceprezident ERC: „Byl jsem ohromen počtem a kvalitou příspěvků v této nové soutěži Evropské rady pro výzkum. Rád bych poblahopřál laureátům, poděkoval všem, kteří se soutěže zúčastnili, a povzbudil všechny držitele ERC grantů, aby s ostatními dále sdíleli svoji vášeň pro výzkum. “

 

Autor: Vědavýzkum.cz (BK)

Zdroje: Evropská komise (12)