facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Společné vyjádření vědců k Plánu S

29. 9. 2018
Společné vyjádření vědců k Plánu S

Tři asociace sdružující především mladé evropské vědce vydaly společné prohlášení, které reaguje na takzvaný Plán S. Plán S, který má zaručit otevřený přístup k publikování do roku 2020, podepsaly organizace financující výzkum v 11 zemích. Vědci plán podporují a předkládají svých 10 doporučení.

Na začátku září byl představen Plán S – iniciativa 11 národních organizací financujících vědu podporovaná Evropskou výzkumnou radou a Evropskou komisí. Ten by mohl být významným krokem k otevření vědy do roku 2020. Mladí vědci z asociace European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC) v nedávném vyjádření zdůraznili nutnost přípravy na přechod k otevřenému publikování.

Zástupci Eurodoc nyní spolu s Marie Curie Alumni Association (MCAA) a Young Academy of Europe (YAE) vydali společné stanovisko k Plánu S. „Plan S je krok správným směrem. Je ale na čase, aby výzkumníci měli své slovo a ujistili se, že to opravdu zlepší kvalitu výzkumu. , komentuje prohlášení vice-prezidentka Eurodocu Eva Hnátková. „Doporučení jsou důležitá i pro poskytovale vědeckých grantů v České republice, kteří mohou ovlivnit, kde a jak se u nás bude publikovat. Je také důležité zvýšit povědomí o tom co to Open Science (potažmo Open Access) vůbec je,“ dodává Eva Hnátková.

Společné stanovisko mladých výzkumníků a vědců, kteří využili nebo jsou jinak spojeni s programem Marie Skłodowska-Curie Actions, obsahuje 10 bodů popisujících různé aspekty plánu. Dokument obsahuje mimo jiné následující doporučení:

  • Autorská práva by měla být ponechána autorům a všechny publikace by měly být poskytovány pod otevřenou licencí.
  • Samotný výzkumník by už nikdy neměl platit za publikování svého výzkumu. Veškeré poplatky za publikaci by měly pokrývat organizace, v rámci kterých se výzkum provádí, a organizace, které výzkum financují.
  • Měla by být nastavena horní hranice publikačních poplatků.
  • Přechod k otevřenému přístupu by měl být okamžitý. Měla by se upřednostňovat tzv. zelená cesta otevřeného přístupu.
  • Tzv. hybridní publikování by mělo být finančně bojkotováno.
  • Výzkumné organizace i organizace financující výzkum by měly informovat výzkumníky o všech možnostech publikování bez autorských poplatků a tento způsob i podporovat.
  • Knihy by neměly mít výjimku a měla by se na ně vztahovat stejná kritéria jako na ostatní publikace – tedy otevřený přístup do 1. ledna 2020.
  • Měly by být stanoveny realistické sankce za porušování principů otevřeného přístupu. Vědci by také měly být připravováni (trénováni) na přechod k otevřené vědě.
  • Je třeba větší podpory otevřených platforem pro otevřený přístup, které jsou podporovány otevřeným softwarem, mají otevřená pravidla a začlenily určitou formu otevřeného peer review.
  • Větší důraz by měl být kladen na správu a publikování výzkumných dat podle tzv. FAIR principles.

Celé prohlášení je k dispozici zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Eurodoc