facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Další významný krok k otevření vědy v Evropě

7. 9. 2018
Další významný krok k otevření vědy v Evropě

Evropská výzkumná rada (ERC), Evropská komise a 11 národních organizací financujících vědu v Evropské unii udělaly významný krok, který podporuje cíl otevření vědy do roku 2020. Národní agentury Spojeného království, Francie či Nizozemska se zavázaly, že u jimi financovaných projektů budou od 1. ledna 2020 požadovat okamžitý otevřený přístup.

V úterý 4. září 2018 byl oznámen vznik tzv. cOAlition S („OA“ jako Open Access), která se skládá z 11 národních organizací, které mají na starost financování vědy v jednotlivých státech Evropy, a to včetně Velké Británie vystupující z EU. K iniciativě se také přidaly agentury z Rakouska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Polska, Slovinska a Švédska. Kromě toho je také Plan S, jak je nazýván konkrétní dokument shrnující snahy koalice, podporován i Evropskou výzkumnou radou a Evropskou komisí.

Nedodržování principů bude potrestáno

Plan S se skládá z jednoho hlavního záměru a 10 principů, které upřesňují konkrétní procesy vedoucí k přechodu na otevřený přístup publikování. Hlavní záměr zmíněného dokumentu – docílit toho, aby po 1. lednu 2020 byly všechny publikace z výzkumů financovaných národními agenturami nebo ERC dostupné v časopise či na platformě s otevřeným přístupem – byl artikulován již v minulosti. Nyní se ale zainteresované země shodly na konkrétních principech, kterými se chtějí řídit, a především na tom, že dodržování těchto principů budou kontrolovat a jejich porušování trestat.

Okamžitý otevřený přístup, žádné „hybridní“ časopisy

Tyto organizace již nebudou tolerovat 6 až 12 měsíční období po publikování, které si některé časopisy nárokovaly před otevřením přístupu k dané publikaci. Ani tzv. hybridní časopisy již nebudou tolerovány. Ty jednotlivé práce zpřístupnily dle principů otevřené vědy, ovšem za speciální poplatek. Další důležitá část prohlášení se týká kvality Open Access časopisů. Pro ně by měly zmíněné organizace vytvořit sadu kritérií a požadavků, které musejí splňovat. K tomu, aby dosahovaly patřičné kvality, by jim také měly koordinovanou snahou výrazně dopomoci. V rámci jednoho z 10 bodů plánu je zmíněn i ústupek od nutnosti publikace dle principů otevřené vědy do zmíněného data pro monografie a knihy. Proces v tomto případě může trvat déle, přechod by ale měl být uskutečněn „co nejdříve“.

Je třeba zrychlit

Plán pomáhala koordinovat organizace Science Europe, která od roku 2011 sdružuje především poskytovatele podpory z 27 evropských států včetně české Grantové agentury. Část členů této organizace působí i jako příjemce podpory a realizátor projektů. Prezident této organizace Marc Schiltz v preambuli k dokumentu zmiňuje i důležitou roli zvláštního vyslance EU pro otevřený přístup Roberta-Jana Smitse. Současná situace, kdy se v několika zemích objevují problémy s uzavíráním smluv umožňujících přechod k otevřené vědě s většími nakladateli (čtěte o situaci v Německu (1, 2), Francii či Nizozemsku), si nejen podle nich vyžaduje podobné výrazné kroky směrem k uskutečnění již mnohokrát opakovaného cíle. Vyvíjet podobný tlak na vydavatele je podle odborníků klíčové, aby se metoda tzv. paywall stala minulostí.

Celý Plan S je k dispozici zde. Preambule k plánu je přístupná zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Science Europe (12), ERC, Science, Evropská komise