facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Studie: Otevřené vědecké publikace mají větší citační impakt

8. 8. 2017
Studie: Otevřené vědecké publikace mají větší citační impakt

Články s otevřeným přístupem mají citační impakt větší až o 18 %. To alespoň ukazuje nová studie, která se zabývá kvantitativní analýzou charakteru a míry rozšíření otevřeného přístupu k vědeckým publikacím.

Studie se tak snaží na velkém množství dat ověřit některá tvrzení o potenciálních přínosech otevřené vědy. Analýza proběhla na třech stotisícových výběrech článků a autoři studie odhadují, že až 28 % odborných textů je publikováno s otevřeným přístupem.

Počet takto publikovaných článků stále roste a to především díky stále častějšímu využívání takzvané „zlaté cesty“ otevřeného přístupu, tedy publikování v otevřených časopisech nebo hybridních časopisech, které s otevřeným přístupem vydávají jenom část svých textů. Rok 2015, poslední, který studie analyzovala, měl také nejvyšší procento takto publikovaných textů – až 45 %. Z toho vyplývá, že tendence publikovat otevřeně se mezi badateli stále zvyšuje.

Paradoxně nejčastějším způsobem, jak publikovat otevřeně není ani „zlatá cesta“, nebo takzvaná „zelená cesta“, což je archivace vědeckých textů do otevřených repozitářů samotnými autory, ale způsob, který nová studie nazývá „bronzovým“. To je plné zveřejnění vědeckého textu na stránkách vydavatele bez explicitně použité licence pro otevřený přístup.

Z provedené analýzy dat také vyplývá, že články publikované otevřeně mají až o 18 % vyšší citační impakt, který nejvíce zvyšuje užívání „zelené cesty" publikace a publikace v hybridních časopisech.

Celou studii je možné si přečíst zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: PeerJ (Piwowar, Priem et al. 2017)

Uvedená studie je ve fázi uveřejnění před peer review hodnocením.