facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konference KRECon 2023:The Future of Research(er) assessment

3. 10. 2023
Konference KRECon 2023:The Future of Research(er) assessment

Tématem letošní mezinárodní konference Knowledge, Research, Education Conference - KRECon je budoucnost hodnocení vědy a vědců. Konferenci pořádá Národní technická knihovna (NTK) v Praze ve dnech 9. až 10. listopadu 2023 pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Obrázek do textu KRECon 2023

Konference KRECon 2023 poskytne platformu pro diskusi národních a mezinárodních odborníků a dalších relevantních aktérů VaVaI. Cílem je podpořit dialog a výměnu názorů na budoucnost hodnocení vědy a vědců. Diskuse by měla přinést reflexi nad současným hodnocením, jeho úskalími a budoucím vývojem v nejen v ČR, ale i v Evropě.

Hlavní témata konference

  • Reforma hodnocení vědy
  • Hodnocení vědecké kariéry
  • Hodnocení výzkumných grantů
  • Budoucnost hodnocení vědy a vědců

Reforma hodnocení vědy je jednou z priorit Evropského výzkumného prostoru a nově vzniklé mezinárodní koalice pro reformu hodnocení vědy (CoARA). Součástí konference jsou workshopy, přednášky i podnětné (panelové) diskuse.

Budoucnost hodnocení vědy a vědců

Hodnocení vědy hraje důležitou roli při utváření vědecké kultury, rozhodování o financování a kariérním postupu. Při orientaci v rychle se vyvíjejícím výzkumném prostředí je nezbytné zkoumat přístupy, které mohou lépe zachytit skutečnou hodnotu a dopad výzkumu a podpořit rozvoj zdravě fungujícího výzkumného ekosystému.


Jaký je účel hodnocení výzkumu a výzkumných pracovníků? Co je na současných systémech a postupech špatně? Potřebujeme změnu? Jak můžeme zlepšit hodnocení výzkumu? Ale také Proč a co je nezbytně nutné změnit, aby bylo financování výzkumu udržitelnější?


Současné metody výzkumu a hodnocení vědců jsou často předmětem značné kritiky kvůli jejich omezením a možným zkreslením. Zejména počet publikací v časopisech s vysokým impakt faktorem a počet citací se stále používají jako ukazatele pro hodnocení kvality, výkonnosti a dopadu výzkumu a výzkumníků. Nevhodné způsoby a příliš úzká kritéria hodnocení tvoří základ pro systémy uznávání, odměn a pobídek, což ovlivňuje chování a aktivity výzkumné komunity, a tak bohužel vede nejen k enormní nadprodukci výsledků, často tzv. salámovou metodou, kdy z jednoho výsledku vzniká více článků, ale dokonce i k vydávání nezralých výsledků (viz LK-99). To má ovšem ekonomicky devastující efekt neboť všichni vydavatelé s nadšením vydávají každý rok o 5 % více článků v o  5 % více titulech, a tak - jistě ke své škodě - musí zvyšovat ceny v nekonečném exponenciálním růstu. A vědecké instituce jsou nuceny za veřejné peníze nakupovat publikace obsahující skutečně hodnotné IN-FORMACE s pravděpodobností jehly v kupce sena. Rozumné hodnocení by tomu mohlo pomoci zabránit.

Cílové publikum

  • tvůrci politiky VaVaI a poskytovatelé
  • management vysokých škol
  • pracovníci strategických útvarů
  • akademičtí a výzkumní pracovníci

Součástí konference bude i mezinárodní Eurodoc Workshop on Open Research Europe (ORE) pro začínající vědce. ORE je publikační platforma, kterou Evropské komise plánuje rozšířit na poskytovatele/výzkumné instituce v Evropě. A dále OPUS Workshop on reforming research(er) assessment pro výzkumníky a vedoucí pracovníky v oblasti hodnocení vědy a výzkumníků. EU projekt OPUS je zaměřený na reformu hodnocení vědy, která má motivovat výzkumníky k praktikování principů Open Science.

Účast na konferenci KRECon2023 je bezplatná.

Registrace a více info zde.

 

Zdroj: Národní technická knihovna

 

 

« Duben 2024 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 6 7
11
15 19 20 21