facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ONLINE: REGON - Open Science

23. 5. 2020
ONLINE: REGON - Open Science

Další setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se tentokrát uskuteční online ve středu 3. června 2020. Tématem bude Open Science - aktuální stav a mezinárodní pohled.

Hosté: Jiří Marek (MU, manažer Open Access), Matěj Myška (MU/Creative Commons, právník), Michal Růžička (MU, analytik IT).

Setkání se bude konat 3. června 2020 od 9 do 11 hodinZOOM Meeting Room.

Prezentace se zaměří na přiblížení aktuálních trendů nové formy sdílení výsledků vědeckého výzkumu v režimu tzv. "otevřeného přístupu". Tento přístup, který se začal významněji rozvíjet od roku 2002 se stále více stává běžnou vědeckou praxí. S aktuálním novým legislativním vývojem v Evropě, rozvojem celoevropských iniciativ jako je European Open Science Cloud (EOSC) se z otevřeného přístupu stal nástroj prosazování evropské politiky v oblasti financování vědeckých projektů. Pro rychlé zorientování se v této tematice si pro Vás naši hosté připravili informace o tom, co je možné za Open Science považovat nebo jak se na problematiku dívá evropský výzkumný program Horizon 2020 a navazující Horizon Europe. V neposlední řadě dojde i k představení celoevropské sítě OpenAIRE, která se snaží o aktivní rozvoj otevřeného přístupu a její česká větev je zpravována z Brna, konkrétně z Masarykovy univerzity.

 

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. V rámci setkání jsou diskutovány aktuální otázky související s přípravou projektů do mezinárodních grantových schémat, zejména programu Horizont 2020 a připravovaného HORIZON EUROPE, ale i dalších programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Cílem je udržovat a rozvíjet regionální síť kvalifikovaných odborníků pro podporu mezinárodní výzkumné spolupráce a touto cestou posilovat internacionalizaci regionu a zvyšovat atraktivitu místního výzkumného prostředí. V tomto smyslu bylo vytvoření platformy identifikováno jako jedna z klíčových potřeb v roce 2011, v rámci realizace třetí generace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Od té doby probíhají v Jihomoravském inovačním centru setkání REGONu každý měsíc. Kromě výměny informací jsou na jednotlivá zasedání zváni hosté s tematicky zaměřenou prezentací.

 

Zdroj: Masarykova univerzita