facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Seminář Autorské právo v podniku - praktický pohled

8. 10. 2016
Seminář Autorské právo v podniku - praktický pohled

Seminář Autorské právo v podniku - praktický pohled se uskuteční dne 19. 10. 2016 od 10:00 v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

Seminář pořádá Český svaz vynálezců a zlepšovatelů v rámci cyklu akcí zaměřených na ochranu nehmotného majetku a duševního vlastnictví. Je určen zejména patentovým zástupcům, advokátům, pracovníkům grafických studií apod. Je vhodný jak pro samotné autory, tak uživatele autorských děl, případně pro ty, kteří autorská díla smluvně a právně zajišťují.

Program semináře je následující:

1. Vznik autorského práva, osoba autora
2. Užití autorského díla, licenční smlouvy
3. Zaměstnanecké dílo
4. Dílo na objednávku
5. Volná užití a zákonné licence
6. Příprava prezentací a interních materiálů, stahování materiálů z internetu
7. Ochrana autorských děl - možnosti, příklady sporů 8. Diskuze

Pozornost bude věnována i režimu zaměstnaneckých děl.

Přednáší Alena Kodrasová z PatentCentrum Sedlák & Partners.

Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.