facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Seminář: Systém Jednotného patentu Evropské Unie

12. 8. 2022
Seminář: Systém Jednotného patentu Evropské Unie

V prvním čtvrtletí roku 2023 by měl vstoupit v účinnost systém Jednotného patentu Evropské Unie a Jednotného patentového soudu. Chcete se dozvědět více? Do tématu vás uvede seminář, který proběhne 5. září 2022 v prostorách Akademie věd ČR.

Na semináři se dozvíte více o základních obrysech tohoto nového rozšíření systému Evropských patentů, jeho výhodách a rizicích jeho využívání. Seminář se bude konat dne 5. září 2022 v budově Akademie věd ČR, na Národní, místnost 205.

O co vlastně jde

Jde o reálnou snahu o vytvoření jednotného patentového systému v EU, který zahrnuje i vznik Jednotného patentového soudu. Reálnost potvrzuje i zahájení činnosti Jednotného patentového soudu, očekávané na počátku března 2023.
Jednotný patentový systém pro EU je nadstavbou již existujícího systému Evropských patentových přihlášek a Evropských patentů. Jako alternativu či doplněk k validaci Evropských patentů v jednotlivých členských zemích Evropské patentové úmluvy si budou přihlašovatelé moci zvolit validaci Evropského patentu jako Jednotného patentu EU.

Jednotný patentový soud s hlavním sídlem v Lucemburku bude jako mezinárodní soud odpovědný za žaloby pro porušení a žaloby na neplatnost týkající se Jednotných patentů EU i některých klasicky validovaných Evropských patentů. Majitelé Evropských patentů tak budou moci v budoucnu vymáhat své patenty na evropské úrovni u jediného soudu, se všemi výhodami a riziky z toho plynoucími.

S kým do toho jdeme

Rozhodování nebylo těžké. Členka Komory patentových zástupců ČR, epi (Komora evropských patentových zástupců), LESI a AIPPI. Doktorka přírodních věd s praxí z prostředí výzkumu. A mimo jiné spoluautorka komentáře k českému patentovému zákonu a autorka několika článků o strategii ochrany průmyslových práv. Labyrintem Jednotného patentu Evropské Unie a Jednotného patentového soudu vás provede RNDr. Kateřina Hartvichová.

Kateřina působila 6 let jako odborný pracovník v Ústavu chemických procesů AV ČR. V letech 2003 až 2018 sbírala zkušenosti v patentové a známkové kanceláři INVENTIA s.r.o. Absolvovala Specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví. Složila zkoušky českého patentového zástupce a v roce 2012 zkoušky evropského patentového zástupce. Úspěšně absolvovala CEIPI Course on Patent Litigation in Europe. Je spoluzakladatelkou a jednatelkou HARBER IP s.r.o.

Dnes Kateřina přednáší na Institutu průmyslově-právní výchovy. Působí jako lektorka Institutu evropských patentových zástupců (epi) a Mezinárodního centra studií v oblasti duševního vlastnictví (CEIPI) při Univerzitě ve Štrasburku. Dále je členkou epi Professional Education Committee, kde zastupuje Českou republiku.

Hvězdy z praxe pro CeTTAV

Seminář pořádá Centrum transferu technologií v rámci nové řady vzdělávacích akcí, kde jednotlivá témata budou přednášet především osobnosti oboru. Co si CeTTAV od tohoto pootočení kormidla slibuje, upřesňuje vedoucí centra Martin Smekal: „Vybíráme osobnosti, odborníky s relevantním vzděláním a zkušenostmi od nás i ze zahraničí. Cíl je jasný, nabízet aktuální témata v podání renomovaných odborníků a zvýšit zájem kolegů z pracovišť Akademie věd o nabízené semináře a akce.“

Více informací a registraci na seminář najdete zde.

 

Zdroj: Akademie věd ČR