facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Licence na předměty průmyslového vlastnictví

27. 10. 2017
Licence na předměty průmyslového vlastnictví

Nová publikace Českého statistického úřadu (ČSÚ) shrnuje výsledky šetření o licencích za rok 2016. Nejvyšší příjmy z licenčních poplatků připadaly na oblast patentové ochrany. Naprostou většinu této sumy tvoří licence jediného ústavu Akademie věd ČR, který již několik let ovlivňuje statistiky licenčních příjmů v ČR.

Celých 96 % z celkových příjmů za licenční poplatky z patentů, tedy 3,2 mld. Kč získala v minulém roce jediná veřejná výzkumná instituce spadající pod Akademii věd ČR. Již několik let tak svými příjmy výrazně působí na celkové finanční ukazatele licenčních příjmů v České republice. V roce 2017 však lze s končící platností patentu očekávat výrazné snížení příjmů na licenčních poplatcích.

Podobná situace opakovaně nastává i v oblasti přijatých licenčních poplatků za průmyslové vzory, kde se příjmy jednoho subjektu podílejí více než 90 % na celkové hodnotě. V roce 2016 bylo poskytnuto pouze 126 licencí, nejméně ze všech typů licencí na předměty průmyslového vlastnictví, ale za tyto licence bylo jejich poskytovateli přijato na poplatcích 1,9 mld. Kč, což je řádově výše než za licence na užitné vzory.

Vzhledem k bohaté pěstitelské tradici v ČR pravděpodobně nepřekvapí, že nejvyšší počet platných licencí dlouhodobě připadá na licence nových odrůd rostlin a plemen zvířat a to navzdory faktu, že na tento počet licencí připadalo pouhých 14 poskytovatelů, převážně v podobě domácích podniků.

Stále vyšší popularitě se těší licence na nepatentované vynálezy (know-how). Ačkoli dle výsledků šetření co do počtu jasně převažují licence ze strany českých podniků, tak přes 95 % přijatých licenčních poplatků z celkových 1,9 mld. Kč směřovalo ke společnostem pod zahraniční kontrolou. Za pozornost stojí i značný meziroční nárůst (510 licencí oproti 321 v roce 2015), který je způsoben specifickým využíváním tohoto způsobu ochrany, kdy například v rámci velkých developerských projektů může docházet v krátkém časovém úseku k udělování velkého počtu licencí na know-how.

Celá publikace je dostupná zde.

 

čsú licence

Souhrnné výsledky šetření o licencích za rok 2016, zdroj: ČSÚ

 

 

Zdroj: Český statistický úřad