facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nová skripta představí základní informace o duševním vlastnictví

14. 1. 2019
Nová skripta představí základní informace o duševním vlastnictví

Jihočeské univerzitní a akademické centrum transferu technologií představuje nová skripta s názvem Úvod do problematiky duševního vlastnictví, která se zabývají základními tématy z této oblasti. Skripta jsou k dispozici online a jsou dostupná pro všechny zájemce.

Ochrana duševního vlastnictví patří mezi významná témata na každé výzkumné instituci. Předkládaná publikace proto přináší všeobecný přehled témat, která souvisejí s ochranou duševního vlastnictví, jeho dělením na autorsko-právní oblast a na průmyslově-právní oblast.

V rámci kapitol o autorském právu se čtenář dozví základní informace o osobnostních a majetkových právech, o náležitostech týkajících se zaměstnaneckého díla, školního díla, nekalé soutěže, obchodního tajemství, know-how, goodwillu, doménového a obchodního jména.

V oblasti průmyslově-právní ochrany skripta vysvětlují základní problematiku právní ochrany vynálezů, užitných vzorů, ochranných známek či průmyslových vzorů. Představují také stručnou charakteristiku mezinárodní právní ochrany. Další kapitoly se věnují oceňování duševního vlastnictví, vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a komercializaci výsledků vědeckého bádání (kolaborativní výzkum, prodej licencí, smluvní výzkum, založení firem start up, spin off atp.).

Skripta jsou dostupná ke stažení zde.

 

Zdroj: JCTT