facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Blíží se vyhlášení 2. výzvy v programu ZÉTA

16. 8. 2018
Blíží se vyhlášení 2. výzvy v programu ZÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 12. 9. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, který podporuje spolupráci akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení vysokoškolských studentů. V nové výzvě nastanou některé změny - například bude zavedena role aplikačního garanta.

Program ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů vysokoškolských studijních programů, a v opodstatněných případech také žákyň/ů středoškolského vzdělávání a mladých výzkumníků ve věku do 35 let včetně.

V 2. veřejné soutěži programu ZÉTA jsou připraveny následující změny:

  • Po vzoru programu ÉTA se i v tomto programu zavádí role aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně aplikovaný v praxi. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant nebo může být aplikačních garantů více. Aplikační garant vystupuje jak při přípravě návrhu projektu, tak v průběhu realizace projektu i při následné implementaci výstupů či výsledků v praxi.
  • Návrhy projektů budou nově přiřazovány i podle kategorií FORD (Fields of Research and Development), které jsou součástí Frascati manuálu. Důvodem je nejen jejich využití v rámci nové metodiky hodnocení 2017+, ale i jejich podrobnější členění oproti kategoriím CEP.
  • Maximální částka podpory na jeden projekt bude vyšší. Půjde až o 10 mil. Kč na jeden projekt.
  • Náklady na subdodávky budou patřit mezi uznatelné náklady.
  • Nepřímé náklady (režie) v 2. veřejné soutěži lze vykazovat buď tzv. metodou full cost nebo tzv. metodou flat rate do výše 30 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu ZÉTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení – tedy ke dni 12. 9. 2018.

Po vyhlášení 2. veřejné soutěže programu ZÉTA bude TA ČR pro zájemce pořádat informační seminář.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: TA ČR