facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Čeští vědci budou s polskými kolegy řešit čtrnáct projektů

16. 7. 2021
Čeští vědci budou s polskými kolegy řešit čtrnáct projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s polskou agenturou Narodowe Centrum Nauki (NCN) od 1. října 2021 podpoří 14 tříletých polsko-českých projektů.

Tyto projekty byly vybrány metodou Lead Agency, která spočívá v tom, že návrhy projektů prochází hodnoticím procesem pouze u jedné z agentur a druhá výsledky hodnocení přejímá. V roli Lead Agency byla v tomto případě NCN. Již dříve byly oznámeny podpořené česko-polské projekty hodnocené GA ČR.

Nejvíce projektů, celkem pět, budou s polskými protějšky řešit vědci z ústavů Akademie věd ČR. Po dvou projektech pak má Vysoké učení technické v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci. Jeden podpotřený projekt získá za českou stranu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, CEITEC VUT, Česká zemědělská univerzita v Praze a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Seznam všech podpořených projektů najdete na stránkách GA ČR.

 

Zdroj: Grantová agentura ČR

redakčně upraveno