facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CHIST-ERA Call 2022: Výzva v oblasti ICT je otevřena

9. 11. 2022
CHIST-ERA Call 2022: Výzva v oblasti ICT je otevřena

Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call 2022, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) potrvá do 2. února 2023.

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
  • Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 750 000 EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace.

Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 1 – Znalostní ekonomika). Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořená alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí:

Belgie (F. R.S-FNRS), Brazílie (CONFAP, CNPq), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth), Lotyšsko (LZP), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Polsko (NCN), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (NSTC), Turecko (TÜBITAK), Spojené království (UKRI).

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy naleznete v dokumentu Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy CHIST-ERA Call 2022 (dříve Příručka pro uchazeče), který bude spolu s dalšími dokumenty dostupný zde

Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool od CHIST-ERA.

Aktuální informace o výzvě sledujte na webových stránkách www.chistera.euwww.tacr.cz.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR