facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Czeducon, konference V4 nebo Výzvy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity

6. 12. 2023
Novinky CZELO: Czeducon, konference V4 nebo Výzvy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nenechte si ujít pozvánku na infokampaň k výzvě 2024 centralizovaných projektů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Dále se dočtete, co přinesla V4 konference na téma výzkumných kariér a o akcích naší kanceláře na CZEDUCONU k etice a aliancím Evropských univerzit.

CZELOOhlédnutí za CZEDUCONem - Etika ve výzkumu a Kulatý stůl se zástupci českých univerzit

V rámci konference mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON měla kancelář CZELO na starost dvě akce v rámci pre-konference. První na téma etiky ve výzkumu a vzdělávání, druhou byl Kulatý stůl se zástupci českých VŠ zapojených do aliancí Evropských univerzit. Na téma etiky ve výzkumu vystoupil zástupce Evropské komise Isidoros Karatzas, dále Pavel Doleček, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace a Matouš Glanc, ředitel Czexpats in Science. Rakouskou zkušenost s etikou ve výzkumu představila Sabine Chai z rakouské národní agentury pro integritu výzkumu (OeAWI). V rámci druhé akce se následně u kulatého stolu setkali zástupci českých univerzit zapojených do aliancí Evropských univerzit. Ti diskutovali s Michalem UhlemRomanem Klepetkem za DZS, Karolínou Gondkovou a Terezou Vengřinovou z MŠMT a Robertem PlagouTomášem Flieglem z NAÚ.

Více informací a výstupy z obou akcí najdete na stránkách CZELO.

Co přinesla V4 konference na téma výzkumných kariér?

Dne 28. listopadu 2023 uspořádala kancelář CZELO společně s kancelářemi V4 zemí v Bruselu půldenní konferenci na téma výzkumných kariér. Akce proběhla za podpory Young European Universities Network (YERUN) a přilákala okolo 50 účastníků. Pozvání přijali Johana Kotišová (CZ), Sofia Karina Trommlerová (SK), Piotr Wcisło (PL) a Sándor Laki (HU). Panelovou diskuzi moderovala Silvia Gómez Recio, generální tajemnice YERUN. Hosté diskutovali o zkušenostech napříč jejich vědeckými kariérami, adresovali také problematiku mezinárodních mobilit a spolupráci akademického sektoru s dalšími odvětvími, prostor dostala také genderová nerovnost.

Další podrobnosti najdete na webu CZELO.

Erasmus+ a Evropský sbor solidarity - Výzva 2024

V posledním listopadovém týdnu byly zveřejněny nové výzvy pro rok 2024 v rámci programů Erasmus+Evropský sbor solidarity. Oba programy nabízí možnosti mezinárodní spolupráce nejen pro školy, ale i pro další zájemce, jako jsou inovační centra, podniky, zřizovatelé škol, výzkumné organizace a další. Již nyní se můžete registrovat na informační webináře, které pořádá kancelář CZELO. Informační kampaň probíhá od prosince 2023 do ledna 2024. Během webinářů se účastníci seznámí s podmínkami zapojení se do výzvy 2024, aktuálními prioritami a také příklady schválených projektů. V prosinci se můžete těšit na webináře k Budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání, Budování kapacit ve vysokoškolském vzděláváníErasmus Mundus. Od druhého týdne v lednu 2024 se uskuteční webináře k dalším typům centralizovaných projektů.

Harmonogram a další informace najdete na webu CZELO.  

Monitorovací zpráva ERA 2023 hodnotí provádění politik Evropského výzkumného prostoru

Hodnocení poskytuje souhrn kvantitativních údajů, které identifikovaly trendy vedoucí k plnění priorit stanovených v Paktu pro výzkum a inovace v Evropě. Zároveň nabízí přehled kvalitativních informací, které popisují aktuální stav jednotlivých opatření ERA, která byla definována v ERA Agendě 2022-2024. Významný pokrok nastal v různých akcích, příkladem je ustanovení Koalice pro reformu hodnocení výzkumu (CoARA), přijetí Plánů průmyslových technologií nebo různá doporučení Rady.

Více informací k monitorovací zprávě najdete na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO

 


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.