facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Druhá veřejná soutěž v programu Prostředí pro život

29. 7. 2019
Druhá veřejná soutěž v programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informovala o přípravě vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život - podprogram 3, které je plánované na 20. listopadu 2019.

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých webových stránkách výzkumná témata a předběžnou relativní alokaci 2. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život - podprogram 3.

Předpokládají se náklady ve výši 4,46 mld. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu by měly činit asi 3,8 mld. Kč. Nejméně 50 % z objemu finančních prostředků přitom bude určeno na výzkum související se suchem a dalšími důsledky a souvislostmi klimatické změny.

Vymezení výzkumných témat vychází ze šesti tzv. prioritních oblastí programu Prostředí pro život jako takového. Rámcový obsah jednotlivých výzkumných témat přitom byl definován na základě existujících strategií, především Státní politiky životního prostředí České republiky 2012 – 2020 a Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2030. Prioritní oblasti jsou proto následující:

  • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
  • ochrana ovzduší,
  • odpadové a oběhové hospodářství,
  • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
  • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
  • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Technologická agentura ČR plánuje vyhláení výzvy tomto programu na 20. listopadu 2019.

Další informace o programu naleznete také zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: TA ČR, MŽP