facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Fond mobility UK opět přijímá žádosti

9. 9. 2018
Fond mobility UK opět přijímá žádosti

Univerzita Karlova opět na začátku semestru přijímá žádosti do soutěže v rámci Fondu mobility UK. Prostřednictvím toho podporuje studium na zahraničních univerzitách, výzkumné pobyty svých pracovníků, účast na mezinárodních akcích a studium zahraničních studentů na UK. Žádosti lze podávat do 22. října 2018.

Odbor zahraničních vztahů rektorátu UK přijímá přihlášky od jednotlivých fakult a součástí univerzity vždy na začátku každého semestru, tentokrát do 22. října 2018. Jednotlivé fakulty a součásti mají proto vlastní termíny na odevzdávání přihlášek před tímto datem.

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě
  • studium zahraničních studentů na UK
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí
  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Podrobné pokyny, aplikaci pro podání žádostí a další informace naleznete zde.

V roce 2017 prostřednictvím Fondu mobility Univerzita Karlova přijala celkem 439 návrhů a podpořila 382 žádostí, nejčastěji z Fakulty sociálních věd, Filozofické fakulty a tří pražských lékařských fakult. Celkem bylo na projekty mobilit loni rozděleno téměř 13 milionů korun.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Univerzita Karlova