facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

GA ČR podpoří 11 nových mezinárodních projektů

12. 8. 2023
GA ČR podpoří 11 nových mezinárodních projektů

Celkem jedenáct nových projektů podpoří od příštího roku Grantová agentura České republiky (GA ČR) ve spolupráci s polskou agenturou Narodowe Centrum Nauki (NCN). Na jednom z těchto projektů budou spolupracovat i výzkumníci z Rakouska, jejichž financování obstará rakouská agentura Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).

Projekty byly hodnoceny formou Lead Agency, kdy jedna z agentur vystupuje jako hodnoticí agentura a druhá, případně i třetí, jako agentura partnerská, která hodnocení přebírá. U všech podpořených projektů byla hodnoticí agenturou polská NCN. Každá z agentur hradí tu část nákladů, která připadá na vědce z její země. Řešení tříletých projektů začne od ledna příštího roku.

Projekty financované NCN a GA ČR

Edvard Ehler

Bioarcheologická analýza původu a mobility lidských populací pozdní doby bronzové a starší doby železné ve střední Evropě

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Michal Botur

Reprezentace algebraických sémantik pro substrukturální logiky

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Edyta Tabor

Zelené CO2 – průzkum cest k udržitelné výrobě platformových chemikálií

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Martin Fotta

Nerovné občanství a transnacionální mobilizace polských, českých a ukrajinských Romů tváří v tvář válce na Ukrajině

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Eduard Petrovský

Původ železitých minerálů ve vysoce propustných půdách a určení půdních diagnostických vrstev pomocí magnetických parametrů

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Martin Melecký

Návrat státního kapitalismu: dopad státního vlastnictví na trhy, zadluženost a životní prostředí

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

František Wald

Materiálová a konstrukční odezva na dynamická zatížení za požáru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Karel Tůma

Vliv difúze na vznik omega fáze v metastabilních slitinách beta-Ti: mikromechanický vhled s využitím phase-field modelování

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Maksym Buryi

Pokročilé monokrystalické tenkovrstvé scintilátory na bázi komplexních oxidových sloučenin: inženýrství přenosu energie pro optimalizaci výkonu

 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Petr Štěpánek

Atmosférická cirkulace a extrémy počasí ve střední Evropě a jejich reprezentativnost v klimatických modelech

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Projekt financovaný NCN, FWF a GA ČR

Miloš Petřík

Využití syntetických sideroforů pro molekulární zobrazování

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání polsko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu naleznete zde.

Tyto a další mezinárodní projekty jsou podpořeny díky iniciativě WEAVE, jejímž je GA ČR zakládajícím členem. Cílem této iniciativy je usnadnit vědeckou spolupráci mezi celkem 12 evropskými agenturami podporujícími základní výzkum a umožňovat řešení vědeckých projektů výzkumným týmům až ze 3 zapojených států.

 

Zdroj: Grantová agentura ČR