facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Grantová agentura ČR vyhlásila čtyři nové výzvy

25. 2. 2019
Grantová agentura ČR vyhlásila čtyři nové výzvy

Grantová agentura České republiky dne 22. 2. 2019 vyhlásila hned čtyři veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu juniorských, mezinárodních, standardních projektů a projektů EXPRO. Přihlášky je možné podávat do 8. 4. 2019.

Veřejné soutěže v programech Grantové agentury ČR byly vyhlášeny v základním výzkumu v následujících oborech: technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

Všechny typy projektů mají lhůtu pro podávání přihlášek do 8. 4. 2019.

Standardní projekty GA ČR mají počátek řešení v roce 2020. Jejich hodnoticí lhůta začíná dnem 9. dubna 2019 a končí dnem 25. listopadu 2019. Zadávací dokumentaci naleznete zde.

Mezinárodní výzkumné projekty podpoří GA ČR ve spolupráci s následujícími zahraničními agenturami:

  • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo
  • Ministry of Science and Technology (MOST), Čína
  • National Research Foundation of Korea (NRF), Jižní Korea
  • Russian Foundation for Basic Research (RFBR), Rusko
  • São Paulo Research Foundation (FAPESP), Brazílie

Bližší informace k projektům mezinárodní spolupráce jsou k nalezení zde.

Juniorské granty mají především podpořit mladé výzkumníky v základním výzkumu. Navrhovatel tak musí splňovat podmínku, že od doby, kdy získal titul Ph.D. neuplynulo víc než osm let. (Do toho se nezapočítá doba strávená péčí o dítě.) Projekty počítají s řešením od začátku roku 2020. Více informací naleznete zde.

Cílem EXPRO projektů je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu a podpořit úspěšnost českých návrhů v programech Evropské výzkumné rady (ERC). I proto je jedním z výstupů projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev. Konkrétní informace naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: GA ČR (1, 2, 3, 4)


Přečtěte si také rozhovor o kvalitách excelentní vědy s předsedkyní Grantové agentury ČR Alicí Valkárovou.