facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kdo získal nejvíce účelové podpory na aplikovaný zdravotnický výzkum?

24. 2. 2021
Kdo získal nejvíce účelové podpory na aplikovaný zdravotnický výzkum?

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo výsledky veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2021–2024 v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje. Do soutěže bylo možné podávat dva typy projektů, tzv. standardní a juniorské, které byly rozlišeny věkem navrhovatelů (juniorské pro navrhovatele do 35 let) a hodnoceny odděleně.

Do soutěže bylo doručeno celkem 469 návrhů projektů, z toho 413 tzv. standardních a 56 juniorských. Z formálních důvodů bylo ze soutěže vyřazeno osm návrhů projektů (z toho žádný nebyl juniorský návrh). Do odborného hodnocení postoupilo tedy 461 návrhů projektů, z toho 56 juniorských.

Celkem bude financováno 115 projektů, z nichž 17 je juniorských. Řešení projektů začne 1. května 2021, náklady na celou dobu řešení projektů představují 1 351,88 mil. Kč, z toho 106,33 mil. Kč pro juniorské projekty.

Nejvíce podpory se dostane fakultním nemocnicím, celkem získají finance na 33 projektů, z nichž nejvíce (9) získala v pozici hlavního řešitele Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Na druhém místě v počtu podpořených projektů je naše největší univerzita – Univerzita Karlova. Její lékařské fakulty, farmaceutická fakulta a také přírodovědecká fakulta uspěly celkem v jednadvaceti projektech. O tři projekty méně pak má Masarykova univerzita. Ve výzvě ale uspěly i jiné univerzity. Podpořené projekty mají také výzkumníci na Univerzitě Palackého v Olomouci, Univerzitě Pardubice, Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, Českém vysokém učení technickém v Praze, Mendelově univerzitě v Brně, Ostravské univerzitě a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Podporu na zdravotnický výzkum získají také ústavy Akademie věd ČR, celkem na nich ministerstvo plánuje podpořit 14 projektů. Mezi dalšími subjekty, které podporu získají, je také například Národní ústav duševního zdraví, Endokrinologický ústav, Masarykův onkologický ústav, Institut klinické a experimentální medicíny nebo Revmatologický ústav. Kompletní tabulku s podpořenými projekty najdete zde, nahlédnout můžete také do seznamu všech projektů doporučných k hodnocení.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MZ ČR