facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Mezinárodní výzva Driving Urban Transitions je otevřená

6. 9. 2023
Mezinárodní výzva Driving Urban Transitions je otevřená

Mezinárodní výzva Evropského partnerství Driving Urban Transitions (DUT) Call 2023 je otevřena od 1. 9. 2023. Výzva je zaměřena na podporu mezinárodních výzkumných projektů, které si kladou za cíl pomoci městům v přechodu k udržitelnější ekonomice a fungování. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 21. 11. 2023, 13:00 SEČ.

Partnerství DUT pořádá dva info dny pro uchazeče. DUT Call 2023 Info Day 1 proběhne 12. září 2023. Registrace a podrobnosti jsou dostupné zde. DUT Call 2023 Info Day 2 se bude konat 10. října 2023. Registrace je dostupná na tomto odkazu.

Čeští uchazeči mohou podávat projekty v těchto tematických oblastech:

Positive Energy Districts Pathway (PED):

  • Energy Resilience and Energy Poverty
  • Enabling Systems for Local Energy Transitions: Collaboration and Sustainable Investment

15-Minutes City Pathway (15mC):

  • Mobility and Planning Policies for Proximity-oriented Developments

Okruh Positive Energy Districts cílí na nová inovativní řešení pro plánování a vytváření energeticky pozitivních čtvrtí a cílem okruhu 15-Minutes City je zlepšení městské mobility a dostupnosti služeb na úrovni městských čtvrtí.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 760 000 EUR. Maximální finanční částka podpory na projekt je 200 000 EUR. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu. Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu SIGMA.

Seznam zemí a poskytovatelů, kteří jsou do výzvy zapojeni*:

Belgie (F. R.S.-FNRS, VLAIO, FWO, Innoviris); Bulharsko (BNSF); Česká republika (TA ČR); Dánsko (IFD); Estonsko (MoC_EE, ETAg); Finsko (BF); Francie (ANR, ADEME); Island (Rannis); Itálie (MIMIT, MUR); Jižní Korea (KAIA); Kanada (FRQNT-FRQSC); Kypr (RIF); Lotyšsko (LCS); Litva (LMT); Maďarsko (NKFIH); Německo (DLR, FZJ-PtJ); Nizozemí (Taskforce for Applied Research – SIA); Polsko (NCBR); Portugalsko (CCDR-C, FCT); Rakousko (FFG); Rumunsko (UEFISCDI); Řecko (GSRI); Slovinsko (ARIS); Španělsko (AEI, CDTI); Švédsko (Formas, SWEA); Švýcarsko (DETEC, Innosuisse, SNSF); Turecko (TUBİTAK)

*Seznam je aktuální ke dni vyhlášení výzvy 1. 9. 2023.

Čeští uchazeči musí splňovat mezinárodní pravidla, ale také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z Programu SIGMA.

Informace pro zapojení do výzvy naleznete v Podmínkách zapojení českého uchazeče do výzvy Driving Urban Transitions (DUT) Call 2023 (dříve Příručka pro uchazeče), která je spolu s dalšími dokumenty zde v sekci Dokumenty”. Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.tacr.czwww.dutpartnership.eu.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR