facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo nové výzvy v programu OP TAK

17. 8. 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo nové výzvy v programu OP TAK

V pondělí 15. 8. 2022 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) výzvy pro rok 2022.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2020–2027 je nástupcem operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Prioritami jsou nadále výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky.

Aktuálně jsou otevřeny zejména následující výzvy:

Aplikace – výzva I

Výzva je zaměřena na rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií. Alokace v této výzvě je stanovena ve výši 4 miliard korun a příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022. Tato výzva je určena pro malé, střední i velké podniky.

Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici zde.

Inovace – výzva I

Výzva je zaměřena na posílení inovační výkonnosti českých firem. Alokace pro výzvu I. Inovace je stanovena ve výši 1 miliardy korun. Výzva je určena malým a středním podnikům a také malým společnostem se střední tržní kapitalizací. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici zde.

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I

Cílem této výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u organizací pro výzkum a šíření znalostí. Alokace pro výzvu Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví je stanovena ve výši 50 milionů korun. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 31. prosince 2023.

Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici zde.

Proof of Concept – výzva I

V rámci této výzvy mohou firmy získat podporu na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Cílem výzvy je posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Alokace pro I. výzvu Proof of Concept je stanovena ve výši 200 milionů korun. Výzva je určena malým a středním podnikům. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Text výzvy spolu s přílohami najdete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu