facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

MPO podpoří rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury. Připraveno má 1,5 miliardy korun

24. 9. 2023
MPO podpoří rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury. Připraveno má 1,5 miliardy korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. výzvu Služby infrastruktury – ITI v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 (OP TAK). Podpoří integrované územní investice udržitelného rozvoje měst.

„Naším cílem je posílit spolupráci mezi sektory a vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj inovačních firem, proto jsme vypsali výzvu na podporu výzkumu, vývoje a implementace nových technologií a inovačních řešení,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Na rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury máme připraveno 1,5 miliardy korun. Prostředky půjdou například na podporu vědeckotechnických parků, výzkumných a inovačních center, technologických a podnikatelských inkubátorů.“

Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI). Předkládané projekty musejí být uvedeny v Seznamu strategických projektů schváleného Programového rámce dané integrované metropolitní strategie.

Alokace pro I. výzvu aktivity Služby infrastruktury – ITI je stanovena ve výši 1,5 miliardy korun. Výzva je určena výzkumným organizacím a dalším subjektům, kteří vlastní a provozují výzkumnou infrastrukturu, se zaměřením na poskytování služeb inovativním malým a středním podnikům, včetně začínajících podniků (aktivita A).

Dále pak na rozšíření prostor a modernizaci otevřené výzkumné a inovační infrastruktury včetně pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií a na budování nové otevřené VaI infrastruktury (aktivita B).

Příjemci mohou získat podporu až 75 % z prokázaných způsobilých výdajů formou dotace, maximálně 250 milionů korun na jeden projekt. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 29. září 2023 do 20. září 2024.

Podrobné informace k výzvě jsou dostupné zde.

„Cílem Výzvy je rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury a zkvalitňování jejich služeb, které povedou ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Zájemci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API). Agentura také provozuje zelenou linku 800 800 777, kde operátoři pomohou s vyřízením žádosti.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu